Bütçe Çeşitleri Nelerdir?

Posted by Planports Ekibi on 10/11/2018 This post viewed 6491 times


BÜTÇE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bütçe yönetimi içerikleri ve hazırlanışları bakımından çeşitlere ayrılmıştır.

Performans Bütçe: Bütçe çeşitleri arasında karşımıza ilk olarak çıkan türdür. Bu bütçeleme sisteminde amaç devletin yüklendiği görevlerin yerine getirilebilmesidir. Hizmetler ortaya konur ve bu hizmetlerin maliyeti hesaplanır. Kilit nokta üretimin maliyeti ile üretim miktarının hesaplanmasıdır. Diğer bir amaç maliyetin en aza indirilmesidir.

Milli Bütçe: Milli bütçenin en önemli özelliği ekonomi politikalarına yön vermesidir. Bu bütçe kamu kesimi tarafından hazırlanır. Amaçlarından biri en uygun kaynak dağıtımını sağlayabilmesidir. Asıl amacı kaynakların ve harcamaların denkleştirilmesidir. Bir nevi ülkenin milli muhasebesidir. İktisadi ve mali konulara yön veren bütçe çeşididir.

Program Bütçe: İsraflardan kaçınmayı öngören bütçe çeşididir. Amacı verim, tasarruf ve etkinlik sağlamaktır. Mevcut alternatifler vardır ve önemli olan bu alternatifleri en doğru şekilde kullanmaktır.

Telafi Edici Bütçe: Devletin belirli konularda gerekirse borçlanarak açıklarını kapatması gerekir. Borçlanmaların meydana geldiği durumlarda önemli olan kontrolü sağlamaktır. İşte bu bütçe bu olağanüstü durumları dengede tutar.

Denk Bütçe: Kamu gelirleriyle kamu harcamalarını dengede tutan planlamadır. Bütçelerde esas olan da budur zaten.

Devri Bütçe: Bütçe denkliği esas olarak görülmez. Ekonomik kırılmaların olduğu durumlarda bütçedeki açığı normal olarak algılar.

Devlet Bütçesi: Devletlerin bir yıllık programlarını kapsar. Bütçeyi yürütme organı hazırlar.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM