Geçici Vergi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 10/11/2018 This post viewed 1085 times


GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Genel olarak peşin vergi olarak da bilinir. Terim anlamına bakacak olursak; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 3 aylık kazançları üzerinden hesaplanan ve peşin olarak ödedikleri vergi türüdür. Bu vergi varsayılan kazanç üzerinden alınır. Yalnız ekstra bir vergi değildir. Sadece kurumlar ve gelir vergisinin peşin ödenen halidir. Yine serbest meslek erbabı da bu vergi mükellefi kategorisine girer. Adi ortaklıklar ve kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından geçici vergi mükellefi de değildirler. Ancak, adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir.
Genel olarak geçici vergiler Maliye Bakanlığı’nın iş dünyasından almış olduğu kazanç vergileridir. Oranlarına bakacak olursak;

Gelir vergisi mükellefleri için %15,
Kurumlar vergisi mükellefleri için de %20’dir.

Geçici vergi ödenme tarihi 3 aylık dönem bitişini takip eden 2. ayın 17. gününe kadar ödenir. Zirai kazançlar, gayrimenkuller ve menkuller gibi iradlar bu verginin kapsamına girmez.
Son olarak geçici vergiler ödeme dönem tablosunu inceleyelim;

Ocak-Şubat-Mart
Nisan-Mayıs-Haziran
Temmuz-Ağustos-Eylül
Ekim-Kasım-Aralık

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM