Teknolojinin Ekonomik Hayata Etkisi

Posted by Planports Ekibi on 10/11/2018 This post viewed 911 times


TEKNOLOJİNİN EKONOMİK HAYATA ETKİSİ

Geçmişten günümüze kadar teknolojinin gelişmesi insan hayatını her alanda etkilemiştir. Günümüzde bu alanlardan en önemlisi ‘’ekonomi’’ dir. Teknoloji birçok işimizi kolaylaştırmak ve basite indirgemek gibi avantajları hayatımıza dahil etmiş bulunmaktadır. Bununla beraber tüketici teknolojiyi kullanmaya mecbur hale gelmiştir. Bunun yararları olduğu gibi olumsuz yönleri de vardır. Teknoloji ile beraber dilimize ‘’moda’’ sözcüğü de yer etmiştir. Her alanda modaya uyulduğu gibi teknolojik alanda da modaya hakim olma isteği doğmuştur. Teknolojinin hayatımızı etkilediği en önemli alan ekonomidir.

Ekonomik hayatta da teknoloji sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. E-ticaret, e-devlet, e-arşiv, e-fatura gibi…. Yani genel olarak teknoloji ekonomisi bilgi çağının doğal sonucu olmuştur. Olumlu etkilerinden söz edecek olursak;

-Üretimde hızlılığı sağladı.
-Yani seri üretime geçildi.
-Firmaların üretimden elde ettiği kar oranı arttı.
-Ülke içinde ve dışında zaman-mekan fark etmeksizin kanallar oluşturdu.
-Makineleşme oranında artış sağlandı.
-E-ticaret sayesinde bir mağaza sadece bir bölgede değil, birden fazla bölgede mağaza açmış oluyor.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM