Türkiye'de Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Yapılan Son Değişiklikler

Posted by Planports Ekibi on 5/20/2024 This post viewed 216 times

Türkiye'de Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Yapılan Son Değişiklikler


Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında hızla gelişen bir destinasyon haline gelmiştir. Ülkemizin sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri, deneyimli sağlık profesyonelleri ve çekici turistik olanaklar, yabancı hastalar için cazip seçenekler sunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye sağlık turizmini teşvik etmek için çeşitli konularda teşvik destekleri sunmaktadır.

Sağlık Turizmi Kapsamı

 Türkiye'de sağlık turizmi, tıbbi tedavi, estetik cerrahi, diş tedavisi, termal ve spa tedavileri gibi çeşitli alanları kapsamaktadır. Türkiye’nin geniş ve gelişmiş sağlık altyapısı, uluslararası standartlarda hizmet sunan hastaneler ve klinikler, sağlık turizminin büyümesine olanak sağlamaktadır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

 Türkiye’nin sunduğu sağlık turizmini teşvikleri arasında şunlar yer almaktadır:
 1. Vergi İndirimi ve Muafiyetleri: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelere vergi indirimleri veya vergi muafiyetleri sağlanmaktadır. Bu, sektöre yatırım yapmak isteyen işletmeler için önemli bir teşvik unsuru olmaktadır.
 2. Altyapı Desteği: Türkiye, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelere altyapı desteği sunmaktadır. Özellikle sağlık tesislerinin modernizasyonu ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için teşvikler sağlanmaktadır.
 3. Yatırım Teşvikleri: Sağlık turizmi sektöründe yapılacak yatırımlara yönelik teşvikler bulunmaktadır. Bu, yeni tesislerin kurulması veya mevcut tesislerin genişletilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.
 4. Pazarlama Desteği: Türkiye, sağlık turizmi sektörünü tanıtmak ve yabancı hastaları çekmek için uluslararası pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine önem vermektedir. Bu kapsamda, pazarlama desteği ve tanıtım kampanyaları sağlanmaktadır.

 Yabancı Hastalar İçin Avantajları

Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında tedavi gören yabancı hastalar da çeşitli avantajlardan faydalanmaktadır:
 • Maliyet Avantajı: Türkiye'deki sağlık hizmetleri, birçok batı ülkesine kıyasla daha ekonomiktir. Bu nedenle, yabancı hastalar daha kaliteli hizmeti daha uygun fiyatlarda alarak tasarruf etmektedir.
 • Kaliteli Sağlık Hizmetleri: Türkiye, sağlık turizmi için yatırım yapmış ve uluslararası standartlarda hizmet sunan birçok sağlık kuruluşuna sahiptir. Bu da yabancı hastalar için güvenilir bir tercih sebebidir.
 • Turistik Olanaklar: Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen hastalar, tedavilerinin yanı sıra ülkenin zengin kültürel mirasını ve turistik mekanlarını da keşfedebiliyorlar.

Teşviklerden Nasıl Yararlanılır? 

Türkiye'deki sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyenler için adımlar şunlar olabilir:
 1. Uzman Danışmanlık Hizmetleri: Sağlık turizmi konusunda uzman danışmanlık firmalarından destek almak, teşviklerden faydalanma sürecini kolaylaştırabilir.
 2. Yatırım Fırsatları İncelemesi: Sağlık turizmi sektörüne yatırım yapmayı düşünenler için Türkiye'deki yatırım fırsatlarını incelemek ve teşvikleri değerlendirmek önemlidir.
 3. İlgili Kurumlarla İletişim: Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyenler, ilgili kurumlarla iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirler.
Türkiye, sunduğu kaliteli sağlık hizmetleri ve teşvik politikalarıyla sağlık turizmi sektöründe öne çıkan bir ülkedir. Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyenler, bu rehberde yer alan adımları izleyerek kolaylıkla başvuru yapabilir ve teşviklerden faydalanabilirler. Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki potansiyeli her geçen gün artmakta ve bu alanda yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunmaktadır.

5 Nisan 2024 Tarihi itibariyle Sağlık Turizmi Teşvikleri Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

Sağlık turizmi ve spor turizmi teşviklerinin belirlendiği 5448 sayılı Kararın uygulanmasına yönelik genelgede önemli değişiklikler yapıldı. 5 Nisan 2024’te değişen genelge 15 Nisan 2024 tarihinde duyuruldu. Aşağıda bu değişikliklere teşvik kalemleri bazında yer verilmiştir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Sponsorluk harcamalarına ilişkin yıllık destek tutarının yıllık toplam üst limitin %10’unu aşamayacağı hükmü getirildi. 2024 yılında muayenehane ve poliklinik dışında kalanlar için 18.262.000 TL yıllık destek üst sınırı olduğu düşünüldüğünde sponsorluk için bu tutar yıllık en fazla 1.826.200 TL olabilecek ve her yıl güncellenen destek limitine göre değişiklik gösterecektir.

Sosyal Medya ve Arama Motoru Reklamları

Sosyal medya ve arama motoru reklamları tasarımı, güncellenmesi, içeriklendirilmesi ve yönetimine ilişkin giderlerin faaliyet dönemine göre aylık en fazla 10.000 TL tutarında destekleneceği belirtilmiştir. Benzer şekilde tanıtım ve eşantiyon malzemelerine ilişkin giderlerin etkinlik başına en fazla 50.000 TL üst limitinin olduğu belirtilmiştir. Her iki durum için bir önceki genelgede belirlenen ve yıllık olarak güncellenen destek limitleri gibi güncelleme yapılmadığı görülmüştür.Desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri listesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;
 • TV ve Radyo tanıtımı kısmında yer alan “radyo reklam yayın telifi, TV/Radyo reklamlarının ülke bazlı yerelleştirilmesi, TV/Radyo programlarına sponsorluk” kalemleri kaldırılmıştır.
 • Basılı tanıtım kısmında yer alan “periyodik dergilerde/kataloglarda/insertlerde yer alma/reklam verme” kalemi kaldırılmıştır.
 • İç ve dış mekanlarda tanıtım kısmında yer alan “CLP reklamları” kalemi kaldırılmıştır.
 • Özel tanıtımlar arasına “kurum marka ve hizmet tanıtımına yönelik lansman, özel sergi, gösterim ve basın tanıtımı” ile “halkla ilişkiler ajansları aracılığıyla yapılan marka promosyonu ve medya takip” kalemleri eklenmiştir.
 • Diğer tanıtımlarda yer alan “tanıtım filmi” ve “sinema reklamı” kalemleri, Özel Tanıtımlar kısmına aktarılmıştır.
 • Özel Tanıtımlar arasında yer alan “sanal toplu iş görüşmesi, çalıştay, sunum, kokteyl” kalemleri kaldırılmıştır.
Daha önceki genelgede yer aldığı üzere özel tanıtım faaliyetinin başlangıç tarihinden en az bir ay önce ön onay alınması gerekliliği yeni genelgede devam etmektedir. Yeni genelge ile düzenlenen ve ön onay alınması gereken özel tanıtım faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
 • Kurum marka ve hizmet tanıtımına yönelik lansman, özel sergi, gösterim ve basın tanıtımı
 • Halkla ilişkiler ajansları aracılığıyla yapılan marka promosyonu ve medya takip
 • Sponsorluk
 • Tanıtım filmi
 • Sinema reklamı


Hasta Yol Desteği

Yeni genelde yapılan düzenleme gereği belirlenecek destek tutarı, sağlık kuruluşundan alınan toplam sağlık hizmeti bedelinin üçte birini geçemeyecektir. Bu oran daha önce iki kat olarak uygulanmaktaydı.

İstihdam Desteği

Bir önceki genelge hükmünden farklı olarak yeni genelge doğrultusunda artık ilk defa istihdam edilecek personel için ön onay alınabilecek ve destek başvurusu yapılabilecektir. Diğer bir ifadeyle mevcut personel için destek başvurusu yapılamayacaktır.İstihdam desteği için personelde aranan niteliklerde değişiklikler olmuştur. Buna göre,
 • Personelin sadece destek başvurusunda bulunan kurumda ve tam zamanlı olarak çalışması gerekmektedir.
 • T.C. vatandaşları için dil yeterlilik seviyesi, ÖSYM ve eşdeğeri olan dil sınavlarında D seviyesinden C seviyesine yükseltilmiştir. Sadece ÖSYM ve eşdeğeri olan dil sınavları geçerli olacaktır.
 • Yabancı uyruklu kişiler için TÖMER sınavlarında Türkçe dil belgesi B2 seviyesinden C1 seviyesine yükseltilmiştir. Sadece TÖMER sınavı geçerli olacaktır.
 • Sağlık hizmeti sunumuna ilişkin bölümlerden (tıp, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, tıbbi görüntüleme teknikeri, ameliyathane hizmetleri gibi) mezun olan personelin istihdam giderlerinin desteklenmeyeceği belirtilmiştir.
Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ön onay verilmiş personelin, genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde dil yeterliliğinin belgelenmesi gerekecektir.


Acente Komisyon Desteği

Hasta getirilmesine aracılık eden aracı kurumlardan (acentelerden), Hizmet İhracatçıları Birliğine uygunluk başvurusu yapan ve uygun görülen acentelerin düzenlediği faturalar acente komisyon desteğine konu edilebileceği hükmü getirildi. Diğer bir ifadeyle, sağlık kurumlarına komisyon faturası düzenleyen acentelerin, komisyon faturalarının desteklenebilmesi için Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından uygun görülüp “Acenteler Listesi” kapsamında olması gerekmektedir. 30.09.2024 tarihine kadar yapılacak olan başvurularda, hizmet alınan acentenin “Acenteler Listesi”nde yer alması şartı aranmayacaktır.Desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı, komisyon faturasına konu edilen ana hizmet (tedavi) bedelinin %20’sini aşamayacağı hükmü getirildi. Bir önceki Genelgede %30 olan bu oranın azaltıldığı görülmektedir.


Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Bir önceki genelgede, etkinlik başlangıç tarihinden en fazla 5 gün önce gidiş, etkinlik bitiş tarihinden sonra ise en geç 5 gün sonra dönüş sağlanabileceği hükmü belirtilmişti. Yeni genelge doğrultusunda bu süreler 3 güne düşürüldü.


Marka Tescil ve Koruma Desteği

Yurt dışında yapılan marka tescili harcamalarının desteklenebilmesi için ilk tescilin yurt içinde (sonrasında yurt dışında) gerçekleşmesi gerektiği hükmü getirildi.Ayrıca, yurt dışında tescilli olan markanın yalnızca yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderinin yıllık destek sınırı en fazla 200.000 TL olarak belirlendi. Marka tescil desteğinde yıllık toplam üst limit ise 1.825.000 TL’dir.


Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Belgelerin yenileme giderleri destek kapsamına alındı. Böylece mevcut belgenin süresi dolduğunda yapılacak yenileme harcamaları desteklenebilecektir. Ancak yenileme giderinin yıllık destek üst limiti, toplam destek üst limitinin %50’sini (2024 yılı için 2.739.000 TL) aşamayacağı hükmü getirildi.İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranına 10 baz puan ilave edileceği hükmü getirilmiştir. Böylece bu belgelerde destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.


Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Bakanlık ile protokol yapan yükseköğrenim kurumları tarafından verilecek eğitimde, eğitmenin ilgili kurum bünyesinde çalışıyor olma zorunluluğu yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. Diğer bir ifadeyle eğitmen, akademik olarak kurum bünyesinde çalışmıyor olsa dahi, kurum bünyesinde verdiği eğitimler için destek başvurusu yapılabilecektir.


Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası

Bir önceki genelgede destek başvurusu, ödemenin gerçekleşmesi sonrasında yapılmakta, destek ödemesi ise hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılabilmekteydi. Yeni genelgede yapılan düzenleme ile destek başvurusunun hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılabileceği hükmü getirildi. 


Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Yeni genelge doğrultusunda yurt içi tanıtım ve/veya eğitim etkinliği destek süresi, tüm harcama kalemleri için sınırlandırılarak yol hariç en fazla 5 gün olarak belirlenmiştir.


Yurt Dışı Birim (Kira) Desteği

Yeni genelge doğrultusunda bu destek türünde değişiklik yapılmamıştır.Genelgenin yürürlük ve uygulama detayları için teşvik danışmanlık danışmanınız ile iletişim kurabilirsiniz.Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM