Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 2/26/2019 This post viewed 6497 times

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?


Birçok insan çevresel kelimelerin, yani sürdürülebilirliğin anlamlarını merak ediyor; peki bunlar ne anlama geliyor? Bu durum gezegenimizi ve koruma çabalarımızı nasıl etkiler?
Kısaca Sürdürülebilirlik
Sahilde yürüyüş yapmak veya ormanda yürüyüş yapmak ormanlarımızın, mercan resiflerimizin ve hatta çöllerimizin sürdürülebilir sistemlerin örnekleri olarak hareket ettiğimizi hatırlatır. Oksijen, azot ve karbonun tümü yenilenir ve dünyanın yaşam sistemleri boyunca görünmez kimyasal çevrimlerde yeniden ortaya çıkar ve yaşamı ilk ortaya çıkmasından bu yana sürdürür ve uyarlar.
Hükümetler, sanayi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çevresel kuruluşların hepsinin çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili farklı tanımları ve konuya yaklaşımları vardır. Genellikle uygulamanın üç tanımı vardır.
Tanım 1:  Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetinden ödün vermeden, mevcut ihtiyaçları karşılayabilme yeteneğidir.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından oluşturulan sürdürülebilirliğin tanımı budur. Evrensel olarak kabul edilmese de, BM'nin tanımı oldukça standart olup, insan ihtiyaçları ve refahını (eğitim ve sağlık, temiz hava ve su gibi ekonomik olmayan değişkenler ve doğal güzelliğin korunması) içerir. Uzun zamandır bu gezegende olma refahımızın potansiyelinin, doğal dünyayı ve onun doğal kaynaklarını korumamızla ilgili olduğu açıktır.
Tanım 2: Sürdürülebilirlik, Dünya'nın destekleyici eko-sistemlerinin taşıma kapasitesi dahilinde yaşarken insan yaşam kalitesini iyileştirme kapasitesidir.
Bu tanım, çalışması küresel üretim ve tüketim modellerinin doğayı kalıcı ve tehlikeli derecede yüksek oranlarda tahrip etmesi gerçeğinden hareketle Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından sağlanmıştır.
Nüfus arttıkça ve mineraller, petrol, kömür, gaz ve benzeri gibi dünyanın doğal kaynaklarına güvendiğimiz için, dünyanın doğal ekosistemleri ve yaratıkları (kuşlardan böceklere, memelilere) bozulmuştur. Hem insanlar hem de diğer yaşam sistemleri üzerinde olumsuz etkisi olan çevreci David Suzuki'nin dediği gibi, “doğanın kutsal dengesini değiştirdik.”
Tanım 3: Sürdürülebilirlik, dünyanın en karmaşık iki sistemi olan insan kültürü ve yaşayan dünya arasındaki mevcut yıkıcı ilişkiyi dengelemekle ilgilidir.
Sürdürülebilirliğin bu tanımı, dünyadaki kaynakları daha hızlı kullandığımız ve tahrip ettiğimiz gerçeğini (ve arkasındaki bilimi) yazdıktan sonra, yeniden üretilip yenilenebilecekleri çevreci Paul Hawken tarafından sağlandı.
Peki Ne Yapılabilir?
Tüm bu tanımlar bizi daha fazla soruya yönlendirir. Örneğin, evrimsel bir tür olarak, bu gezegende yaşama, sevme, öğrenme ve iş yapma biçimimizi değiştirirsek ne olur? İşi bu değişimin arkasındaki katalizör güç olarak kullanmak mümkün müdür? Finansal başarının ekolojik ve toplumsal başarıya ve tersine bağlanabileceğini kabul edersek ne olur?
İşte hepimizin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabileceği yollar;
  • Yaşam koşullarını eko-köyler, eko-belediyeler ve sürdürülebilir şehirler şeklinde yeniden düzenlemek.
  • Yeniden değerlendirilmesi ekonomik sektörleri (permakültürü, yeşil bina, sürdürülebilir tarım) veya iş uygulamaları (sürdürülebilir mimari) geliştirme.
  • Yeni teknolojiler geliştirmek (yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji, vb.)
  • Doğal kaynakları koruyan bireysel yaşam tarzlarında ayarlamalar yapmak.
Ekolojik koşullar, ekonomik ve sosyal sistemler ülkeden ülkeye çok farklı olduğu için, sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl gerçekleştirileceğine dair tek bir plan yoktur. Her ülke sürdürülebilir kalkınmanın küresel bir hedef olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için kendi somut politikası üzerinde çalışmak zorundadır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM