Finansal Analiz Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 10/25/2019 This post viewed 923 times


FİNANSAL ANALİZ NEDİR?

Finansal analiz fonların ne kadar etkili bir şekilde yatırıldığının değerlendirmesini ifade edebilir. Fon olarak, bu bağlamda, yatırım ve borç demek istiyoruz. Finansal analiz ayrıca, borçluların şirketin varlıklarına karşı taleplerinin değer ve güvenliğinin bir değerlendirmesi olabilir.

Basitçe söylemek gerekirse; örneğin bir projenin iyi bir yatırım olup olmadığını belirlemek için finansal analiz yapıyoruz. Proje yatırımı hak edecek kadar istikrarlı, çözücü, sıvı veya karlı mı olacak?

İnsanlar bir şirketin finansal analizini yaparken, gelir tablosunu ve bilançoyu inceler. Ayrıca nakit akışı beyanına da odaklanırlar.

 “Finansal bir analiz, bir işletmenin birçok yönüne karlılık ve istikrarından ödeme gücü ve likiditesine bakar.”

Ayrıca finansal tablo analizi, finans analizi veya muhasebe analizi diyoruz.

Finansal analizde dört element

Tipik bir analizde genellikle bir projenin veya işletmenin kârlılığını, ödeme kabiliyetini, likiditesini ve istikrarını gözden geçiririz.

Karlılık

Bir projeyi analiz ettiğimizi varsayalım. Önce karlı olup olmayacağını belirlemeliyiz.
Başka bir deyişle, para kazanacak mı, yani kar eder mi? Finansal ödül riske değecek mi?

Ödeme gücü

Bir şirketi analiz ediyorsak, borçlarının çok yüksek olup olmadığını belirlememiz gerekir.
Bir şirketin ödeme gücü, uzun vadeli finansal yükümlülükleri yerine getirme kabiliyetidir.
Ödeme kabiliyetini belirlemek için toplam varlıkları toplam borçlara böleriz. Toplam bir veya daha fazla, şirketin çözücü olduğu anlamına gelir.
Toplam birden az ise, şirket iflas edemez. Başka bir deyişle, şirketin uzun vadeli finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi muhtemel değildir.

Likidite

Likidite, bir şirketin ne kadar paraya sahip olduğu veya ne kadar çabuk paraya ulaşabileceği anlamına gelir.
Likidite bir şirketin faturalarını ne kadar kolay ödeyebileceğini söyler.

İstikrar

Planlar yaparken, iş adamları kararsızlıktan her şeyden daha çok nefret eder. Orta ve uzun vadeli planlar yapabilmek önemlidir.
Bir işletme kararsız ise bu mümkün değildir. İstikrar yalnızca şirket düzeyinde değil, ulusal düzeyde de önemlidir.

Finansal analiz karar vermemize yardımcı olur


Finansal analiz yaptıktan sonra, üst yönetim ve yatırımcılar aşağıdakileri yapıp yapamayacağını daha iyi belirleyebilir:
  • Şirketin bir kısmını kapatın veya devam edin. Ayrıca, insanların satıp satmamaya karar vermelerine yardımcı olabilir.
  • Bir proje ile devam edin. Analiz ayrıca, önerilen bir projenin bazı yönlerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar vermede yardımcı olabilir.
  • Şirketin işletme sermayesini artırmak için banka kredisi alın veya hisse ihracı yapın.
  • Borç verin veya bir şirkete veya projeye yatırım yapın. Başka bir deyişle, bir alacaklı veya ortak olun.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM