Katma Değer Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 1/4/2020 This post viewed 12313 times

KATMA DEĞER NEDİR?

Katma değerin birkaç farklı anlamı vardır. Ekonomide, bir sektördeki tüm satışlar ile belirli bir dönemde diğer işletmelerden satın alınan malzeme, bileşen ve hizmetlerin toplam maliyeti arasındaki farktır.Ekonomik katma değer, bir sektörün ülkenin GSYİH'sına (gayri safi yurtiçi hasıla) katkısıdır.
Katma değer, bir sektörün brüt çıktısı (satış veya makbuzlar ve diğer işletme gelirleri ve stok değişikliği) ile ara girdilerinin maliyeti (enerji, hammadde, yarı mamul ve hizmetler dahil) arasındaki farka eşittir.
Katma değer, ticari bir işletme temel bir ürünü aldığında ve üretim sürecine ekstralar ekleyerek veya ekstra ürünler, teklifler ve / veya hizmetleri takarak değerini (ve fiyatını) artırdığında ne olacağını açıklar. Müşteriler ek çıktı için fazladan ödeme yapmak istediklerinde katma değer etkinliği olarak sınıflandırılır.

Pazarlamada katma değer
Pazarlamada katma değer, bir ürünün veya hizmetin faydalarını ve özelliklerini birleştirerek ve paketleyerek elde ettiği rekabet avantajıdır. Bir şirket, öne çıkmasını ve tüketiciler için daha çekici olmasını sağlamak için bir ürüne birkaç özellik ekleyebilir.
Dizüstü bilgisayar gibi bir üründe katma değer özelliğine bir örnek, ücretsiz destek içeren iki yıllık bir garanti sunmaktır.
Alışveriş dünyası, tüketiciler söz konusu olduğunda, internetin gelişinden bu yana önemli ölçüde değişti. Tüketiciler istedikleri herhangi bir ürüne erişebilir ve rekor sürede evlerine veya ofislerine teslim edebilirler.
Tedarikçiler arasında günümüzün dijital pazarında rekabet avantajı bulma mücadelesi yoğunlaştı. İşletmeler, ürünlerini fiyatlarını haklı göstermek için katma değer vermenin yollarını bulmaya sonsuza kadar zorlanırlar.
Ekonomik kâr olarak bilinen Ekonomik Katma Değer, bir işletmenin yatırım sermayesinden ne kadar kâr sağladığı ile bu sermayeyi elde etmek için ne kadar ödediğidir. Bu bir kar varyasyonudur.
Müşteriler, bir ürün veya hizmet satın almak yerine, bir şirketin mal veya hizmetlerine kattığı değeri ve hizmeti satın alırlar. Bir şirketin ürünlerine kattığı değer, müşterilerini onları satın almaya ikna eden şeydir. Katma değer maliyetleri, bir müşterinin ürünlerini üretmesinin veya hizmetlerini sunmasının bir şirkete maliyetidir.
Bir şirketin kalemleri üretimde ilerledikçe maliyet muhasebesi hangi faaliyetlerin ürünlerine değer kattığını ve katmadığını belirler. Amaç, katma değeri olmayan faaliyetleri daima minimumda tutmaktır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM