Keynesyen Teori Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 10/29/2019 This post viewed 16585 times
KEYNESYEN TEORİ NEDİR?

Keynesyen Teori, bir ekonominin genişlemesi ve istikrar kazanması için hükümetin aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu özellikle durgunluk veya depresyon sırasında önemlidir.

İngiliz bir ekonomist olan John Maynard Keynes (1883-1946) bu teoriyi öne sürdü. Keynesyen Teori Büyük Buhran'ın bir ürünüdür. Keynes, harcamaların ekonomik teşvik için anahtar olduğuna inanıyordu.

Harcama ile Keynes, bir ekonominin ürün ve hizmetlere ne kadar harcadığı anlamına geliyordu.

Keynesyen Teori, ekonomistlerin Keynesyen İktisat dedikleri şeyin bir parçasını oluşturur.

Keynesyen Teori ile ilgili olarak, Uluslararası Para Fonu (IMF) aşağıdaki yorumu yapar:

“Keynes'in teorisini ismini taşıyan ana planı, hane halkı, işletmeler ve devlet tarafından yapılan harcamaların toplamı olarak ölçülen toplam talebin bir ekonomideki en önemli itici güç olduğudur.’’

Keynesyen Teori - Büyük Buhran

Keynes'in teorisinin temel prensibi devlet müdahalesinin ekonomiyi istikrara kavuşturması olabilir.

Büyük Buhran sırasında ekonomistler, şiddetli küresel ekonomik çöküşün nedenini açıklayamadılar. Üretimi, ekonomik büyümeyi ve istihdamı başlatmak için de yeterli bir çözüm sunamazlar.

Büyük Buhran daha çok 1930'larda gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan şiddetli bir küresel ekonomik bunalımdı. 1929'dan 1941'e kadar sürdü, ülkeler arasında zaman içinde bazı değişiklikler oldu.
Aslında, modern tarihin en uzun, en derin ve en yaygın depresyonu oldu.
Keynes, hüküm süren teoriyi başa çıkaran ekonomik bir düşünce devrimine öncülük etti. Büyük Buhran'a kadar ekonomistler serbest piyasaların otomatik olarak tam istihdam sağlayabileceğine inanıyordu.

Keynes, Keynesyen Teorisi ile birlikte, toplam talebin ekonominin en önemli itici gücü olduğunu iddia etti. Toplam talep, işletmeler, haneler ve devlet tarafından yapılan harcamaların toplamından oluşur.

Keynesyen Teori aynı zamanda serbest piyasanın tam istihdama yol açan öz dengeleme mekanizmalarına sahip olmadığını da iddia eder.

Keynes ve takipçileri kamu müdahalelerini kamu politikaları aracılığıyla haklı çıkarmaktadır. Bu kamu politikaları tam istihdam ve fiyat istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri büyük buhran sırasında bir dizi federal program ve kamu işleri projesini kabul etti. Başkan Franklin D. Roosevelt onlara Yeni Anlaşma dedi.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM