Makroekonomi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 10/30/2019 This post viewed 10028 times

MAKROEKONOMİ NEDİR?

Makroekonomi, genel veya büyük ölçekli ekonomik faktörlere odaklanan bir ekonomi koludur. Yani büyük resme bakar. Makro kelimesi genel veya büyük ölçek anlamına gelir.
Makroekonomi, enflasyon, işsizlik, GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) büyümesi ve milli gelir gibi ekonomi genelinde veri ve olayları toplar ve analiz eder.
Toplam (bütün) ekonominin nasıl davrandığını inceler.

En temel haliyle makroekonomi, bireysel piyasalara odaklanmak yerine, toplam ekonominin performansı, davranışı, yapısı ve karar vermesi ile ilgilidir.
Makroekonomik, bireysel hane halklarının, tüketicilerin, şirketlerin, işçilerin ve pazarların davranışlarının incelenmesi çalışması olan mikroekonomi ile çelişmektedir.

Makroekonomi ve Mikroekonomi
Hem makroekonomide hem de mikroekonomide çalışılan faktörler genellikle birbirini etkiler. Örneğin, genel ekonomideki işsizlik düzeyi, bir şirketin işe alabileceği çalışanların mevcudiyetini etkilemektedir.
Ekonomideki tüm mikroekonomik faaliyetleri birleştirirseniz, makroekonomik olayları elde edersiniz.

Makroekonomi ve İşsizlik

İşsizlik oranı, çalışabilen ve çalışmayı isteyen, ancak işi olmayan insanların yüzdesidir. Emekli, eğitime devam eden veya yoksul beklentiler nedeniyle iş aramaktan vazgeçen bireyleri içermez.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM