Kurumlar Vergisi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 1/10/2018 This post viewed 1186 times

KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?

Kurumlar vergisi, kişilerden değil kurumlardan, şirketlerden veya firmalardan kazançları üzerinden alınan vergidir. Diğer vergiler gibi belirli oranlarla alınır. Şirketlerin kazançlarında %20 oranında alınır. Kurumlar vergisine tabii tutulan kategoriler;

-Limited Şirketi
-Anonim Şirketi
-Komandit Şirketlerdir.
-Vakıf ya da Dernek İşletmeleri
-İş Ortaklıkları
-Kamu Kuruluşları
-Kooperatiflerdir.

Kurumlar vergisi şirketlerin kazançları üzerinden alınır. Konumuz kurumlar vergisi olunca ‘’dar mükellefiyet’’ ve ‘’tam mükellefiyet’’ terimlerine de değinmek gerekir.

Tam Mükellefiyet: İş merkezi Türkiye’de bulunan firmalardan hem Türkiye hem de Türkiye dışında elde ettikleri kazanç üzerinden kurumla vergisi ödemeleridir.
Dar Mükellefiyet: İş merkezi Türkiye’de bulunmayan firmaların sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç üzerinden vergi ödemeleridir.

Kurumlar vergisi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın ilk gününden yirmi beşinci günün akşamına kadar ödenmelidir. Yani nisan ayının 1’i ile 25’i arasında ödenir. Kurumlar vergisi her mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM