Pazarlama Terimleri

Posted by Planports Ekibi on 4/3/2019 This post viewed 870 times


PAZARLAMA TERİMLERİ

Pazar araştırmacıları genellikle bir işletmenin pazarlama bölümünde ya da ajanslarda reklam verenlerle daha büyük bir ekibin üyeleri olarak çalışır. Her disiplinde olduğu gibi, pazarlama alanı ile reklam alanı kendi jargonuna sahiptir.
Etkili ortak olmak isteyen pazar araştırmacılarının, pazarlama sözlüğünde kullanılan terimleri tam olarak anlamaları gerekir. Bir pazar araştırmacısı sözlüğü için gerekli olan yaygın olarak kullanılan pazarlama terimleri aşağıda tanımlanmıştır.
Pazarlama stratejisi
Pazarlama stratejisi, çeşitli iletişim yöntemlerini, müşteri gruplarını, dağıtım kanallarını ve fiyatlandırma yapılarını içeren bir eylem planı için plandır. Pazarlama stratejisi, pazarlama karması ve hedef pazarların kombinasyonunu ifade eder.
Pazarlama karması
Pazarlama karması, kontrol edilebilir değişkenler kümesidir ve pazarlama stratejisinin çekirdeğini temsil eder. Pazarlama karmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yapılandırılmış veya tasarlanmıştır.
"8 " Pazarlama Karması
Geleneksel olarak, pazarlama karmasının pazarlamacıların etkisi veya kontrolü altında olan sekiz değişkene sahip olduğu kabul edilir. Bu değişkenler ürün, fiyat, yer, tanıtım, paketleme, programlama, ortaklık ve insandır. Yıllar geçtikçe, pazarlama uzmanları bir pazarlama karması için merkezi kabul ettikleri ek değişkenleri eklemek için bu çerçevede çalıştılar.
Pazar Konumlandırma
Konumlandırma, hedeflenen pazarlardaki müşterilerim kafasında belirli bir yere yerleştirecek şekilde bir ürün veya hizmetin ve bir pazarlama karışımının geliştirilmesi yoluyla gerçekleşir. Konumlandırma yaklaşımları genellikle ana alternatiften birini veya birkaçını izler:
 • Ürün veya hizmet özellikleri
 • İhtiyaçlar, faydalar veya problem çözümleri
 • Ürün veya hizmet kullanımı için özel durumlar
 • Ürün sınıfı ile ayrışma
"5 " Konumlandırma
Konumlandırma sıklıkla, her biri uygun şekilde beş değişken ışığında kabul edilir:
 • Belgeleme: Bu düşünce, hangi ürün veya hizmet avantajlarının müşterileri ve potansiyel müşterileri için en önemli olduğunu belirleyen bir şirkete yol açar.
 • Farklılaşma: Bu değerlendirme, bir şirketten farklılaşma stratejisinin odağı olması gereken rakipleri tanımlamasını ister ve şirketi, ürünü veya hizmeti rakiplerin tekliflerinden farklı kılmak için hangi değişkenlerin kullanılacağının açık tanımlarını getirir.
 • Karar vermek: Bu değerlendirme, bir şirketin müşterilerin ve tüketicilerin şirketleri ile ilişkilendirmesini istedikleri imajı belirlemesini gerektirir.
 • Tasarım: Bu değerlendirme, konumlandırma farklılıklarının nasıl geliştirileceği ve iletileceği üzerine odaklanmaktadır.
 • Teslim Etme: Bu değerlendirme, bir şirketin vaatlerinde nasıl başarılı olacağını ve tüketicilere ve müşterilere vaat edilenleri teslim edip etmediklerini nasıl ölçeceklerini araştırır.
Hedef piyasa
Bu, genellikle belirli bir pazarlama kampanyasıyla bağlantılı olarak, bir işletme tarafından pazarlamanın dikkatini çekmek için seçilen bir pazarın belirli bir bölümünü ifade eder.
Pazarlama Amacı
Bu, belirli bir süre zarfında bir işletmenin belirli bir hedef pazar için ulaşmaya çalıştığı ölçülebilir amaçtır. Pazarlama hedefleri genellikle yıllıktır, ancak daha uzun süreler için belirlenebilir.
Farklılaşmamış Pazarlama Stratejisi
Bu strateji türü, segmentasyon için kullanılabilecek farklılıkları göz ardı eder ve bunun yerine, tanımlanabilen ancak belirlenemeyen tüm hedef pazarlar için aynı özdeş pazarlama karışımını kullanır.
Bölümlenmiş Pazarlama Stratejileri
Bu pazarlama yaklaşımı, çeşitli hedef pazarlar arasındaki farkları tanımlar ve seçilen her bir hedef pazar için kişiselleştirilmiş pazarlama karışımlarını kullanarak bu farkları tanır. Bu farklılaştırılmış pazarlama stratejileri üç ana alternatif pazarlama kategorisine ayrılır:
 • Tek hedefli pazarlama stratejisi
 • Konsantre pazarlama stratejisi
 • Tam Kapsamlı pazarlama stratejisi
Pazar araştırması terimleri bir dizi ilgili disiplin ile ilişkilendirilir. Bu terimlerle tesis kazanmak, profesyonel bir pazar araştırmacısı olmanın önemli bir parçasıdır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM