Stratejik Pazarlama Planı

Posted by Planports Ekibi on 4/25/2020 This post viewed 605 times

STRATEJİK PAZARLAMA PLANI

Başarılı işletmeler, onlara rehberlik etmek ve öncelikleri netleştirmek için iş planları oluşturur ve bunlara güvenir. İş planları, şirketlerin kaynaklarını rasyonalize etme, üretime girme ve hatta müşterilerini idare etme niyetinde oldukları yolları açıklar. En önemlisi, sağlam iş planları stratejik pazarlama planlarını içerir.Stratejik pazarlama planlaması kendi başına yaratıcı bir süreç olarak kabul edilir. Yönetim ve operasyon ekipleri, bir şirket için istikrarlı bir iş akışını garanti edebilecek pratik pazarlama stratejileri bulmaya ve uygulamaya çalışmaktadır.
Stratejik pazarlama planları, bir işletmenin satış yapma arayışında müşteriler için kurmak istediği ortam etrafında dönmektedir. Planlar, coğrafi ve demografik hedef pazarlar ve pazar bölümleme gibi kavramları içerir.

Pazarlama Planının Bileşenleri
Stratejik pazarlama planlarının özellikleri, işletmelerden sektöre ve endüstriden sektöre değişecektir, ancak tüm planlar beş temel bileşen içermelidir:
  1. Şirket pozisyonu: Firmanın mevcut pozisyonunu finansal olarak özetleyin. Böyle bir analiz, planlama ekibinin daha önce uygulamaya konulan stratejileri belirlemesine ve genel planın finansal sonuçlara karşı başarısını değerlendirmesine olanak tanır. Sonunda bir SWOT analizi güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri inceleyerek şirketin mevcut durumunu ortaya çıkarır.
  2. Hedefler ve stratejiler: Stratejik pazarlama planı, uygulanacak organizasyonel hedefler ve stratejiler listelenmeden asla tamamlanmaz. Hedefler, üretim, dağıtım ve pazarlamadaki kaynakların rasyonelleşmesini bildirirken, stratejiler hedeflerin gerçeklere dönüştürülmesini tartışıyor. Örneğin, bir hedef, marka bilinirliğini ve imajını geliştirme niyetini ifade ederken, ilgili plan istenen sonuçları elde etmek için en uygun medya veya tanıtım yöntemini tanımlar.
  3. Pazar fırsatları: Plan daima kısa ve uzun vadede kullanılabilecek yeni veya mevcut pazar fırsatlarını değerlendirmelidir. Böyle yaparak, planlamacılar kaynakları en umut verici fırsata kolayca ayırabilirler.
  4. Hedef pazar tanımlandı: Tüm ürün ve hizmetleriniz için hedef grupları tanımlamak önemlidir. Bu adım, satışlardan yararlanmak için ihtiyaçları, talepleri ve hatta tercihleri hakkında daha fazla araştırma yapmanızı sağlar. Ayrıca, bu grupların demografik ve coğrafi tabakalaşmasını tanımlayınız.
  5. Pazarlama bütçesi: Son ve en önemlisi, gerçekçi bir pazarlama bütçesinin dahil edilmesi ve bir uygulama döneminin adanmış olması nedeniyle stratejik bir pazarlama planı eksiksiz kabul edilir. Bu noktada zor kararlar alınması gerekiyor. Bunlar, görev ve sorumlulukların bölünmesini içerir.
Stratejik Pazarlama Planlamasının Yararları
Plan oluşturma süreci, bir kuruluştaki tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayışı kolaylaştırır. Plan, yönetim kararlarını, çalışanların kurumsal hedeflere yönelik davranışlarını ve ayrıca mevcut ve potansiyel müşteriler arasındaki cevabı bilgilendirir. Plan ayrıca değişen talepleri karşılamak için bir süre boyunca değişikliklere maruz kalmaktadır.
Sağlam bir pazarlama planı, bir tüzel kişinin pazar payını büyütmesine olanak tanır ve bu da daha fazla gelir ve kâr sağlar. Bir firma büyüdükçe, büyük ölçek ekonomilerinin ve dolayısıyla daha az işletme maliyetinin keyfini çıkarabilir. Genel olarak, stratejik pazarlama planlama süreci üretim motorunu tüketime bağlar.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM