Yapısal İşsizlik Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 1/9/2020 This post viewed 15520 times

YAPISAL İŞSİZİLİK NEDİR?

Yapısal işsizlik, sanayideki yeniden yapılanmadan, teknolojideki bir değişiklik veya ilerlemeden ve arz veya talep dalgalanmalarından kaynaklanan işsizliktir. Yapısal işsizlik, indirilmesi en zor olan çeşittir, çünkü ekonomik döngüdeki değişikliklerden ziyade, ekonominin yapısındaki bir değişikliğin sonucudur.Döngüsel işsizlik olduğunda, hükümetin ekonomiye para enjekte etmek veya daha hızlı GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) büyümesini teşvik etmek için faiz oranlarını düşürmek gibi önlemler alabilir.Yapısal işsizlik olduğunda, onu azaltmanın tek yolu, buna neden olan ekonomik yapıları değiştirmektir ki bu da çok daha zordur.
Teknolojik değişim genellikle şirketlerin belirli becerilere sahip işçilere ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.
İşgücü piyasası esnekliğini sınırlayan kurallar varsa, bunları kaldırmak yapısal işsizliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, örneğin, insanların işlerini yapan otomasyonun (robotların ve yapay zekanın) artan kullanımından kaynaklanıyorsa, çözüm oldukça zordur ve çözülmesi daha uzun sürer.
Yapısal işsizlik, durgunluk sona erdikten uzun bir süre sonra genellikle yüksek bir işsizlik oranına katkıda bulunur. Politika yapıcılar sorunu göz ardı ederse, daha da yüksek düzeyde doğal işsizliğe yol açabilir.
Geleneksel olarak birçok işçi istihdam eden bir endüstride veya tüm ekonomide teknolojik gelişmeler yapısal işsizliği etkiler. Örneğin, imalatta, robotlar vasıfsız işçilerin yerini almaktadır.
Vasıfsız işçilerin istihdam edilebilmeleri için bilgisayar operasyonları konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Daha sonra, onların yerini alan robotları nasıl yöneteceklerini öğrenebilirler.
Gazete endüstrisinde meydana gelen teknolojik değişimlere bakın. Bugün, ABD, Batı Avrupa, Japonya, Avustralasya ve dünyanın birçok yerinde daha fazla insan haberlerini basılı formda değil çevrimiçi olarak okuyor.
Çevrimiçi gazete okurları yüzyılın başından bu yana çarpıcı bir şekilde büyürken, basılı formdaki gazete okuyucularının sayısı önemli ölçüde azalmıştır.
Aynı alanda iş piyasasına geri dönmek için, işten çıkarılanların yeni bir eğitim almaları gerekmektedir.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM