Anonim Şirket Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 4/4/2018 This post viewed 1433 times

Image titleANONİM ŞİRKET NEDİR?


Anonim kelimesine teknik açıdan bakacak olursak ‘’ortaklık’’ anlamına gelir. Türkiye’de de çok yaygın olan bir şirket tipidir. Genel olarak tanımına bakacak olursak; bu tür şirketlerin tamamının bir sahibi yoktur, ortakların birleşerek kurduğu şirket tipidir. Anonim şirketlerin sermayeleri paylara bölünür ve en az 5 ortaktan oluşur. Ayrıca yasalar önünde tüzel kişiliğe sahiptirler.

Özelliklerine bakacak olursak;

-Kurucusu olan kişilerin sayısı en az 5 kişiden oluşur.

-Yasalar önünde tüzel kişiliğe sahiptir.

-Anonim şirketleri en az 3 kişiden oluşan bir kurul temsil eder.

-Hisse senedi ve tahvil (devletin ya da ticari bir kuruluşun ödünç para sağlamak amacıyla çıkardığı, yıllık belli bir faiz getiren ve alınıp satılabilen değerli kâğıt.) çıkarma hakları vardır.

-Bu tür şirketler kurumlar vergisi ödemek zorundadır, bu vergiyi öderken de muhatap alınan şirkettir.

-Tüzel kişilik için ticaret siciline tescil şarttır.

-İktisadi ve ticari etkinlik organize etme hususunda oldukça geniş bir alana sahiptirler.

-Anonim şirket kurabilmek için şirket sermayesinin minimum 50.000 TL olması gerekmektedir.

-Şirket içi kararlar, herhangi bir bölüm öngörülmemiş ise oy çoğunluğu ile alınır.

-Karar defteri tutmak zorundadırlar.

-Hisse senetleri kolayca el değiştirebilir.

-Anonim şirketlerde her yıl genel kurul toplanmak zorundadır.

ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM ORGANLARI

-Genel Kurul

-Yönetim Kurulu

-Genel Müdür ve Diğer Müdürler

-DenetçilerŞirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM