Damga Vergisi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Posted by Planports Ekibi on 9/7/2018 This post viewed 1049 times


DAMGA VERGİSİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Öncelikle damga vergisinin terim anlamını açıklayacak olursak; kişiler veya kurumlar arasında yapılan hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir. Burada kağıt derken hem elektronik hem de manyetik belgelerden bahsediyoruz. İlk olarak damga vergisi alınabilmesi için kağıdın ibraz ediliyor olması veya imzalanabilir hükümler içermesi gerekir.
Damga vergisinin mükelleflerinden bahsedecek olursak; ilgili belgede imzası olan kişiler damga vergisi mükellefidir. Eğer damga vergisi bir kurum ve kişi arasında ise vergiyi kişi öder. Damga vergisinin ödenmesi 3 şekilde gerçekleşir.

-Baskılı Damga Konularak Ödeme
-Makbuz Verilerek Ödeme
-İstihkaktan(Hak Edilen Şeyden)  Kesinti Yapılarak Ödeme

Baskılı damga konularak yapılan ödemeler genellikle kişiler ve devlet arasında yapılan belgelerde kullanılır. Mesela; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi…
İstihkaktan kesinti yapılan ödemeler de anlaşılacağı üzere bankalarda, il özel idarelerinde ve belediye gibi yerlerde kullanılır.
Damga vergisinin ne zaman ödenmesi gerektiğine bakacak olursak, verginin düzenlenmesinden sonraki ayın 20 sinde beyan edilip 20 si ve 26 sı arasında günlerde ödeme yapılmalıdır. Verginin ödenmesi gereken yer dolaylı olarak vergi dairesidir yani ödemenin yapıldığı yerin vergi dairesine bildirilmesi zorunludur. Eğer damga vergisi ödenmemesi veya eksik ödenmesi belirli tutarlarda cezalara yol açar. Cezayı ödemesi gereken kişi de yine damga vergisini ödemekle yükümlü olan taraftır.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Damga vergisi iki şekilde hesaplanır ve tahsil edilir. Sözleşme üzerinde bir bedel yazılı ise Nispi; sözleşme üzerinde bir bedel yazılı değil ise Maktu olarak adlandırılır. Nispi vergi için belirlenmiş bir oran söz konusudur. Fakat maktu vergi için herhangi bir oran söz konusu değildir. Bu belirsiz oranı da maliye bakanlığı belirler. Tabi ki bu oranlar sabit değildir her sene düzenlenir.  
 

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM