E-fatura ve E-arşiv Arasındaki Farklar

Posted by Planports Ekibi on 3/31/2018 This post viewed 1250 times

                                          E-FATURA VE E-ARŞİV ARASINDAKİ FARKLAR


E-FATURA                                                                                            E-ARŞİV                                                                             

-Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir,                            -Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı

çıktısı alınamaz.                                                                             alınarak alıcısına iletilebilir.

-Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e                             -GİB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor

iletilir.                                                                                               ile bilgi verilir.

-E-fatura uygulaması sistemde kayıtlı                                       -E-arşivde ise kesilen bütün faturalar

kullanıcılar arasında fatura gönderme ve                                 elektronik ortamda saklanabilir.

alma için kullanılır.

-E-faturada UBL-TR formatı zorunludur.                                   -E-arşivde format zorunluluğu yoktur.

-Bazı mükellefler için e-fatura zorunluluğu vardır.                  -Her mükellef için e-arşiv zorunluluğu       

                                                                                                          yoktur .

-E-faturada belgeler mali mühür ile imzalanır,                         -E-arşivde belgeler mali mühür ve zaman

Zaman damgası kullanımı yoktur.                                                damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır

-E-fatura kullanıcısı olanlar için e-arşiv                                      -E-arşiv kullanıcılarının e-fatura

zorunluluğu yoktur.                                                                       zorunluluğu vardır.

-E-faturada GİB Portal, entegrasyon, özel                                 -E-arşivde kendi entegratör ya da  bilgi

entegrasyon yöntemlerinden biri kullanılır.                               bilgi işlem sistemlerinden onay alınır.


Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM