Ekonomik Determinizm Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 11/19/2019 This post viewed 4005 times

EKONOMİK DETERMİNİZM NEDİR?

Ekonomik determinizm, piyasa güçlerinin tüm siyasi ve sosyal değişimleri belirlediği sosyoekonomik bir kavramdır. Ekonomik ilişkilerin toplumumuzdaki her düzenlemenin dayandığı bir kavramdır. 'Ekonomik ilişkiler' terimi, örneğin kapitalist ya da işçi olup olmadığınız anlamına gelir.Piyasa güçleri, bu bağlamda, talep ve arz güçlerini ifade eder. Örneğin, bir şey iyi satarsa, talep çok yüksektir. Arz, bu talebi karşılama, yani insanların istediği bir şeyi sağlama anlamına gelir.Basitçe söylemek gerekirse; sosyal ve politik değişimin belirleyicilerinin ekonomik güç olduğu inancıdır. Ekonomik güçler, bu bağlamda, piyasa güçleri ile aynı anlama gelir.
 “Ekonomik determinizm, ekonomik ilişkilerin toplumdaki diğer tüm sosyal ve politik düzenlemelerin dayandığı sosyoekonomik bir teoridir.”
“Teori, toplumların göreceli politik gücün, ekonomik sistemin doğası tarafından belirlenen rekabet eden ekonomik sınıflara bölündüğünü vurgulamaktadır.”

Ekonomik determinizm ve Karl Marx

Karl Marx, ekonomik ilişkilerin diğer tüm siyasi ve sosyal düzenlemeleri belirlediği teorisini savundu.
Mark (1818-1883) bir Alman iktisatçı, tarihçi, politik teorisyen, sosyolog ve devrimci sosyalistti. 1848 kitapçığı “Komünist Manifesto” ile birlikte temel teorik metin olan “Das Kapital” i de yazdı.


Bazı iktisatçılar, Marx'ın ekonomik bir determinist olduğunu iddia ederken, diğerleri böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor.
Marksizmi ekonomik determinizm ile ilişkilendiren insanlar, Marks'ın proletaryanın sınıf mücadelesinde nasıl kilitlendiğini vurguladığını söylüyor. Bu mücadele kapitalist sınıfla oldu. İnsanlar nihayetinde kapitalist sınıfı devirirdi.
Marksizmin izleyicileri, ekonomik determinizmin bir “ekonomi” veya “kaba Marksizm” şekli olduğunu söylüyor. Marx'ın eserlerinin ekonomik determinizm ile ilgisi olmadığını söylüyorlar.
Thomas PM Barnett, 'Pentagon'un Yeni Haritası' adlı kitabında, kendisini ekonomik bir determinist olarak nitelendiriyor. Barnett, Amerikan askeri jeostratejisti. Bir zamanlar ABD merkezli bir jeostratejik analiz ve iş danışmanlığı olan Wikistrat'ta Analist olarak çalıştı.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM