Finansal Bütçe Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 2/15/2019 This post viewed 12388 timesFİNANSAL BÜTÇE NEDİR?

Ana bütçe, işletme firmasının gelecek için stratejik planının bir parçasıdır. İşletme firması için stratejik plan, firmanın gelecekte beş yıl boyunca planladığı faaliyetlerin haritasını çıkarır. Mali bütçe, genellikle bu süre için planlanmamıştır. Genellikle finansal bütçeler bir yıl boyunca planlanmaktadır. Firmalar, banka kredisi veya başka tür bir finansman almaya çalışıyorlarsa bütçeleriyle geleceğe yönelik daha fazla tahmin yapabilirler, ancak pratik nedenlerden dolayı, bütçeler yalnızca bir yıl için makul derecede doğru olabilir. Finansal bütçeler, firmanın stratejik planına bağlı olan hedeflerini yansıtır. Ayrıca firmanın iş planını, özellikle de iş eylem planını yansıtırlar.
Finansal Bütçenin Amacı Nedir?
Finansal bütçe, firmanın nakit girişleri ve çıkışları ile genel finansal durumu hakkında planlama ve kontrol etmesine yardımcı olur. Buna karşılık, işletme bütçesi, firmanın gelir getirici faaliyetlerini tanımlamaktadır. Faaliyet bütçesi her zaman önce hazırlanır, çünkü farklı faaliyet bütçeleri bilinene kadar finansman faaliyetlerinin çoğu bilinmemektedir. Örneğin, mali bütçe hazırlanmadan önce satış bütçesi ve üretim bütçesi bilinmelidir.
İşte küçük bir hastane için finansal bir bütçe örneği; size, finansal bütçelemenin ne kadar karmaşık olduğuna dair bir örnek verir. Bu bütçe, ayrı olmasına rağmen işletme bütçesini de içerir.
Bütçeniz Nedir?
Sadece gelir tablosu için bütçeye uygun birçok mali bütçe göreceksiniz. Faiz gideri finansal bütçeden gelse de, sadece gelir tablosu için bütçe kullanmazsınız. Her ikisinde de bütçe yaparsanız, tüm işlemleriniz için nakit akışı gereksinimlerinizi görebilirsiniz. Yalnızca gelir tablosu için bütçe yaparsanız, yeni tesis veya teçhizat alımı gibi göz önünde bulundurmanız gerekebilecek sermaye harcamalarını da almayacaksınız. Yeni sermaye varlıkları satın alırsanız, bu varlıklar için borç servisi için bütçe ayırmanız gerekir.
Mali Bütçenin Bölümleri
Finansal bütçenin üç bölümü vardır:
  • Nakit Bütçesi: Bu örnek size tipik bir nakit bütçesi gösterir. Girişler, çıkışlar ve net nakit akışı. Ticari şirketler kar gösterebilir ancak nakit akışlarının zamanlaması nedeniyle başarısız olabilir. Çok küçük işletmelerin genellikle tedarikçilerine nakit ödeme yapması, ancak müşterilerine krediyle satmaları gerekir. Sonuç olarak, genellikle nakit akışı problemiyle karşılaşırlar. Bu örnekte bulduğunuz gibi bir nakit bütçesi geliştirmek, nakit akışlarınızı takip etmenin ve takipte kalabileceğinizi bilmenin en iyi yoludur. İşletme sahipleri ve finansal yöneticiler, bütçelemenin statik bir süreç değil, dinamik bir süreç olduğunu unutmamalıdır. Firmanın finansal süreçleri ile ilgili bilgiler değiştiğinde derhal nakit bütçesine yansıtılmalıdır. Birçok firma aylık olarak nakit bütçelerini kullanır. Bazıları haftalık nakit bütçelerini kullanmayı daha faydalı bulabilir, bazıları ise günlük nakit bütçelerini bile kullanabilir.
  • Bütçelenmiş Bilanço: Bütçelenmiş bilanço, bütçe sürecindeki diğer bütçelerin, özellikle üretim bütçesinin ve bununla ilişkili bütçelerin ürünüdür.
  • Sermaye Harcamaları Bütçesi: Finansal yöneticiler veya işletme sahipleri zaman zaman tesis ve ekipmanın değiştirilip değiştirilmeyeceğine veya büyüme için yeni tesis ve teçhizat satın alıp almayacağına karar vermek zorundadır. Bunlar sermaye harcaması olarak bilinir. Sermaye varlıkları satın almak özel önem gerektirir çünkü bunlar büyük satın almalardır, çok paraya mal olmaktadır ve birkaç yıl sürmektedir. Sermaye varlıkları satın alıp almayacağınıza karar verirken paranın zaman değeri ve amortisman gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Genellikle, işletme firmaları bu amaç için geliştirilen bir sermaye harcaması bütçesine sahiptir.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM