Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Posted by Planports Ekibi on 7/7/2018 This post viewed 1780 times

Image titleGELİR TABLOSU NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle gelir tablosunun ne anlama geldiğinden bahsedecek olursak; işletmelerin dönemsel olarak gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak oluşturduğu tablodur. Oluşturulan bu tabloda dönem boyunca gerçekleşen mali hareketler sütunlar üzerinde gösterilir. Gelir tablosu oluşturmanın faydalarına değinecek olursak;

İlk sağladığı avantaj, işletmenin oluşturduğu gelir tablosuna göre geleceğe dönük uzun vadede şirket stratejisi geliştirebilmesidir. Yani daha doğru bir gelecek planlaması yapılmasını sağlar. Bu şekilde işletmenin geleceğe dönük planları ve stratejileri daha net bir hal alır.

Oluşturulan gelir tablosu işletmenin nasıl bir yol izlediğini ve izlediği politikaların ne kadar işe yaradığını gösterir.

En önemli avantajı ise şudur ki; mali olarak şirketin durumunu net bir şekilde gösterdiği için geleceğe dönük mali tahminleri daha kolay yaptırır.

Gelir tablosunun bir diğer özelliği de kar ve zarar oranlarını açık bir şekilde ifade etmesidir. Çünkü hem gelirleri hem de giderleri göstermektedir. Bu şekilde mevcut kar-zarar durumu gözlemlenebilir.

Gelir tablosunun 2 şekilde oluşturulabilir. İlki hesap tipi gelir tablosudur, ikincisi rapor tipi gelir tablosudur. Hangi şekilde olursa olsun, gelir tabloları aynı esaslara bağlı kalarak hazırlanır.

Gelir Tablosu Kalemleri

Brüt Satış Karı: Bu grupta 3 ana grupta ele alınan faaliyet giderleri ifade edilir. Bunlar araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama ve satış giderleri ve genel yönetim giderleridir.

Faaliyet Karı: Bu kalemde ise kar ve zarar konuları ele alınır. Yani gelir, gider, kar ve zarar durumları yansıtılır.

Net Kar ya da Zarar: Son olarak ele alınan kalemdir.

Gelir tablosu hazırlanırken mali tablolar ilkeleri ele alınır. Bu ilkelerin temelinde satış, gelir, gider, kar ve zarar konularını izah etmek vardır. Bu yüzden gelir tablosu hazırlanan esaslar doğrultusuna gerçeği yansıtır.


Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM