İş Planı Nasıl Yapılır ve Nasıl Uygulanır?

Posted by Planports Ekibi on 12/31/2018 This post viewed 745 times
İŞ PLANI NASIL YAPILIR VE NASIL UYGULANIR?

En iyi düşünülmüş iş planı bile, hedeflerinizle birleştirilmediği sürece yalnızca bir kağıt parçasıdır.
Uygulama planınız, daha büyük iş planınızın bir parçası olan, hedefleri ve son teslim tarihleri belirlenmiş, görevler ve görevleri yapacak kişler tanımlanmış, işinizi büyütecek hedeflere ulaşma yönünde kılavuzluk edecek bölümdür.

Açık Hedefleri Tanımlama
Hedefleriniz açık ve net bir şekilde belirtilmelidir, çünkü bunları uygulama planının geri kalanı için bir yapı taşı olarak kullanacaksınız. Örneğin, kuruluşunuzun küçük bir danışmanlık şirketi olduğunu varsayalım. Hedefiniz sağlam ama ulaşılabilir olmalı ve şunları içermelidir;
  • Ofis alanını emniyete alın ve üç ay içinde işletmeye açılın.
  • Operasyonların ilk üç ayında üç müşteri kazanın.
  • İlk yıl içinde 10 müşteri kazanın.
İş planınızın uygulanması için doğru amaç ve hedefleri belirlemeniz ve bu uğurda çalışmaya başlamanız sizi  her gün performans göstermeye itecektir. Günlük olarak size meydan okuyan hedefler koymuyorsanız, işinizde durmak kolaydır. Hedefleriniz, umutların ve fikirlerin eyleme dönüştürüldüğü yerlerdir.

Onları Görevlere Ayırma
İş uygulama planınızın bu kısmı, daha büyük hedeflerinize ulaşmak için nelerin başarılması gerektiğini detaylandırmaktadır. Her görev için bir yöneticisi belirleyin, böylece roller açıkça tanımlanır ve hesap verilebilirlik sağlanır.
Kendiniz için iyi tanımlanmış görevler ve ödevler oluştururken, bu açıklamalar açıkça ve genel olarak belirtilmelidir; Görevlerin nasıl yürütüleceğine dair adım adım, mikro yönetimli açıklamalara girmeyin. Bunun yerine, bu görevlerle ilgili beklenen sonuçları vurgulayın. Yukarıdaki örneğe devam ederek, uygulama planınızın görevler bölümü şöyle görünebilir:
  • Güvenli ofis alanı- Emlakçı
  • Lisansları ve izinleri al - Siz
  • Ofis telefonları ve bilgisayarları ayarlama – Ofis Yöneticisi
  • Müşterilerle görüşmeye başla - Satış Müdürü
  • Pazarlama teminatı oluştur - Pazarlama Müdürü
  • Müşterilerden gelen sevk taleplerini isteme – İlişki Yöneticisi
Bu liste bir firmaya çok özel ve kısa bir örnek. Finansman sağlama, olası müşterilerle ağ kurma ve benzeri işler için kendinize görevler atamak, daha fazla ayrıntıya girmek isteyebilirsiniz.

Tahsis Zamanı
Uygulama planınızın ne kadar gerçekçi olduğunu belirlemek için, her görevin tamamlanması için uygun bir zaman dilimi ile eşleştirilmesi gerekir. Bazı görevler doğal olarak diğerlerinden daha fazla zaman alacaktır, bu nedenle gerçekçi tahminler koymak için elinizden geleni yapın. Planınızın herhangi bir kısmıyla bilinmeyen bir bölgeye giriyorsanız, araştırma yapmak, uygulamada size yardımcı olacak öğretim kaynaklarını izlemek veya yürütmeye yardımcı olacak daha doğrudan deneyime sahip bir ortak, danışman veya yüklenici bulmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Sadece tamamlanması değil, aynı zamanda yetkin işlerin yapılmasını sağlamak için zaman ayırmada agresif fakat makul olmalısınız. Bu zaman çizelgesinin çerçevelenmesine yardımcı olmak için, bir program kullanın veya kendi grafiğinizi oluşturun, farklı görevleri tamamlamanın ne kadar zaman alacağını ve görevlerin hangi sırada bitmesi gerektiğini gösteren yararlı bir araçtır.

Aşama kaydetmek
İş planınızı başarılı bir şekilde gecikmeden uygulamak istiyorsanız, siz veya yönetim ekibinizin bir üyesinin her bir görevin ilerlemesini ve her hedefin tamamlanma yüzdesini izlemekle görevli olması gerekir.
Gecikmeler meydana geldiğinde, sorunun kökenine ulaşmaya çalışın. Sorumlu kişi neden işi aksattı? Üstesinden gelemeyecek kadar çok fazla sorumluluğu var mıydı? Bir tedarikçi veya banka gibi üçüncü bir taraf anlaşmanın sona ermesini başaramadı mı? Gecikmeyi hesaba katarak grafiğinizi uygun şekilde ayarlayın, önceki son tarihi ve kaçırılma nedenini not edin.
Yukarıdaki adımlar fazla aşikar gibi görünse de, başlangıçta uygulamanın ilk günleri kritik derecede önemlidir; iyi yönetim modellerinin belirlendiği bir zamandır ve gelirin henüz devreye girmeye başlayamadığı zaman muhtemelen zayıf bir dönemdir. İş planınızı ne kadar verimli bir şekilde uygulamaya başlarsanız, bu erken dönemde hayatta kalma olasılığınız o kadar yüksek olur.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM