İşletmelerde Sermaye Yatırımı

Posted by Planports Ekibi on 12/7/2018 This post viewed 868 times


İŞLETMELERDE SERMAYE YATIRIMI

Sermaye yatırımı teriminin iş dünyasında iki kullanımı vardır. İlk olarak, sermaye yatırımı, bir işletmenin arazi, makine veya bina gibi sabit kıymetleri satın almak için kullandığı parayı ifade eder.
İkinci olarak sermaye yatırımı, işletmenin günlük işletme giderlerini karşılamaktan ziyade, paranın sabit kıymetler satın almak için kullanılacağının anlaşılmasıyla bir işletmeye yatırılan parayı ifade eder.

Hedefler
Bir işletmenin sermaye yatırımı yapması için genellikle üç ana neden vardır:
  • Genişleme için ek sermaye varlıkları elde etmek; örneğin, ünitenin üretimini arttırmak, yeni ürünler yaratmak veya değer katmak;
  • Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için yeni teknolojiden ekipman veya makinelerdeki ilerlemelerden yararlanmak;
  • Ömrünün sonuna ulaşan varlıkları değiştirmek; örneğin, bir yüksek kilometre taşıma aracı veya yaşlanan bir dizüstü bilgisayar.
Sermaye Yatırımı ve Ekonomi
Sermaye yatırımı, ekonomi sağlığının çok önemli bir ölçüsü olarak kabul edilir. İşletmeler sermaye yatırımı yaptığında, gelecekte kendinden emin oldukları ve mevcut üretim kapasitesini artırarak işlerini büyütme niyetinde oldukları anlamına gelir.

Sermayeli Yoğun İşletmeler Örneği
Demiryolu şirketleri, büyük ölçüde çizgi yükseltmeleri, haddeleme stokları ve tesisler için düzenli yatırımlar gerektiren, sermaye açısından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Küçük işletmeler de bile sermaye yoğun olabilir. Örneğin, küçük bir toprak işleme veya peyzaj şirketi, buldozerler, kazıklar veya kamyonlar gibi makinelerde önemli bir sermaye yatırımı gerektirebilir.

Sermayesiz Yoğun İşletmeler
Sermaye yoğun olmayan işletmelerin örnekleri arasında danışmanlık, yazılım geliştirme, finans veya herhangi bir sanal iş bulunmaktadır.

Hisse Oranları Başına Sermaye Harcamaları
Sermaye ile sermaye yoğun olmayan işletmeler arasındaki fark, hisse başına sermaye harcaması ile daha net açıklanmıştır.
İş çevrimi, işin mali sağlığı ve bir kerelik harcamalar (doğal afetler nedeniyle acil masraflar, vb.) gibi çeşitli faktörler nedeniyle sermaye harcamalarının yıldan yıla büyük ölçüde değişebileceğini unutmayın.

Sermaye Yatırımı Gerektiren Bir İşin Finansmanı
Girişimciler için ön sermaye büyük bir gereklilik arz ettiğinden yoğun sermaye sanayiine girilmesini zor olabilir. İş türüne bağlı olarak, büyük bir fikir ve güçlü bir iş planıyla bile, sermayesi yoğun bir işi finanse etmek zor olabilir.
Bir borç verme kurumundan borç finansmanı sağlayamazsanız. İşinize yatırım yapmak isteyen zengin akrabalarınız veya arkadaşlarınız yoksa büyük olasılıkla işiniz için öz kaynak finansmanı sağlayabilecek melek yatırımcıları bulmanız gerekecektir.
Melek yatırımcılar, finansman sağlama karşılığında yeni girişiminizde bir sermaye pozisyonu alırlar. En uygun melek yatırımcısı, tanıdığınız, güvendiğiniz ve size güvenen kişi olacaktır.
İş alanınıza aşina olan biri, yeni girişimlerinizle ilgili tavsiye ve rehberlik sağlayabileceklerinden özellikle yararlı olacaktır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM