Kullanıcı Deneyimi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 1/2/2020 This post viewed 526 times

KULLANICI DENEYİMİ NEDİR?

Kullanıcı deneyimi birisinin bir şeyden ne kadar keyif aldığını veya beğenmediğini açıklar. Ayrıca genel algılarına katkıda bulunan faktörleri de içerir. Kullanıcı deneyiminiz, bilgisayar uygulaması veya web sitesi gibi bir ürünü kullanma konusundaki genel deneyiminizdir. Bu terim genellikle kullanmanızın ne kadar hoş veya kolay olduğuna odaklanır.Kullanıcı deneyimimiz, bir sistemi, ürünü veya hizmeti kullanımımızdan veya öngörülen kullanımımızdan kaynaklanan algılarımız ve yanıtlarımızdır.
Basitçe söylemek gerekirse; önümüzdekilerle olan her etkileşimimiz hakkında böyle hissediyoruz.
Uluslararası Standardizasyon Örgütü’ne göre:
“Kişinin bir ürün, sistem veya hizmetin kullanımı veya beklenen kullanımı nedeniyle algıları ve yanıtlarını içerir.”
“Kullanıcı deneyimi tüm kullanıcıların duygularını, inançlarını, tercihlerini, algılarını, fiziksel ve psikolojik tepkilerini, kullanımdan önce, kullanım sırasında ve sonrasında ortaya çıkan davranışları ve başarıları içerir.”

Kullanılabilirlik
Kullanılabilirlik, bir şeyin etkili olma derecesini ifade eder. Kullanılabilirlik aynı zamanda bir şeyin etkili olma derecesini, daha az hatayı ve kullanıcıyı tatmin etme derecesini de içerir.
Kullanılabilirlik hakkında konuştuğumuzda, bir şeyin fonksiyonel kısmına bakıyoruz.
MockPlus.com’a göre, kullanılabilirlik elemanları:
  • İşlevsellik: Ürün normal çalışıyor mu?
  • Esneklik: Ana görevini yerine getirmenin yanı sıra, başka bir şey yapabilir mi?
  • Endüstri Tasarımı: Görünüşü güzel mi?
  • Öğrenilebilirlik: Şimdi kullanabilir miyim, yoksa fazladan öğrenmem gerekiyor mu?
Kullanıcı deneyimi
Bu, kullanıcıların öznel duygularını ifade eder. Her şey kullanıcıların bir şey kullanma konusundaki tutumları ile ilgilidir.
Terim ürün markasını, psikolojik beklentiyi, işlevsel kapsamı ve gerçek duygusal hissi içerir.
Kullanıcı deneyiminin dört unsuru:
  • Arzu edilebilirlik: Ürünü kullandığımda eğlendim mi? İlgi çekici miydi?
  • Kullanılabilirlik: Görevleri yerine getirmek ne kadar kolaydı?
  • Değer: Bu ürün bana değer sağlıyor mu?
  • Uyarlanabilirlik: Bu ürün yakalanacak mı, yani insanlar kullanmaya başlayacak mı?

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM