Müşteri Kaybetme Nedenleri

Posted by Planports Ekibi on 3/14/2019 This post viewed 203 times


MÜŞTERİ KAYBETME NEDENLERİ

Ürününüzü pazarlamak için zaman harcıyorsanız fakat istediğiniz kadar satış yapmıyorsanız, nedenini değerlendirmeniz gerekir. Tüketicilerin satın almaya karar vermeden önce yaşadıkları ihtiyaçlar ve adımlar vardır. Pazarlamanız bu gereksinimleri karşılamıyorsa, büyük olasılıkla ürününüzün satış yapmamasının nedeni budur. Fiyatlara ek olarak, tüketiciler, ürünlerin yararları ve yapabilecekleri konusunda ikna edilir. Pazarlama çabalarınızın etkili olması için, tüketicilerin yararlı olduklarına ve iyi değer sağladıklarına ikna edilmesi gerekir.
Değerlendirin ve değişiklik yapın
Müşterileri, ürününüzün onlara faydalı ve paraya değer olduğuna ikna etmek, söylenenden daha kolaydır aslında. Tüketicilerinizi müşteriye dönüştürecek şekilde ürünlerinizi pazarlamakta nasıl daha iyisini yapabileceğinizi değerlendirin. Yaklaşımınızdaki değişikliklere ihtiyaç duymanız en muhtemel olan beş alan vardır.
  1. Farkındalık eksikliği: Tüketiciler, farkında olmadıkları ürünleri satın alamazlar. Pazarlama yapıyorsanız, ancak tüketiciler hala ürününüzü bilmiyorsa, neden işe yaramadığını değerlendirmenin zamanı olabilir. Mesajınız, ürününüze ilgilenenlere ulaşıyor mu? Çözümün her zaman daha fazla pazarlama olmadığını hatırlamak önemlidir, çünkü sorun nerede pazarlama yaptığınız ve hangi pazarlama araçlarını kullandığınızla ilgili olabilir. Hedef pazarınızın temel demografisini değerlendirin ve pazarlama çabalarınızın onlara ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde araştırın.
  • Anlayış eksikliği: Tüketiciler sadece fiyata dayalı ürünler satın almazlar. Müşterilerinize, ürününüzün yararlarının ne olduğunu sorsanız, anlarlar mı? Bu önemlidir. Tüketicilerin ürününüzü satın alma ile ilgilenmelerini sağlamak için pazarlamanız, ürününüzün yararlarına odaklanmalıdır. Ürününüzün en önemli üç yararının bir listesini oluşturun ve bunları pazarlama mesajınızda kullanın.
  1. Algılanan değer eksikliği: Tüketiciler, değeri olmadığını düşündüğü ürünleri satın almayacaklardır. Müşteriler ürününüze neden değer vermeli? Ürününüzün faydalarını algılanan değer oluşturmak için kullanabilirsiniz; bu, ürününüzün satışında yardımcı olan algılanan değerdir. Bir müşteri değeri göremezse, ürününüz ilgisini çekmez. Pazarlama mesajlarınızda algılanan bu değeri oluşturmak için, aslında insanlara ürünlerini, reklamlar, gösteriler veya başka yollarla kullandıklarını gösterin.
  • Gereksiz: Tüketiciler, ürününüzün ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını biliyor mu? Hayatlarını kolaylaştırıyor, zaman kazanıyor, kendilerini daha iyi hissettiriyor mu? Ürününüzün neye ihtiyacı var? Bunu tüketicilere söylemelisiniz. Tahmin etmelerini ya da cevabını kendi başlarına bulmalarını istemeyin. Onlara söyleyin ve neden ürününüze ihtiyaç duyduklarını öğrenmelerine yardımcı olun. Pazarlama çabalarınızın, ürünlerinizin nasıl değer kattığını göstermesi gibi, ürününüzün yokluğunun da tüketiciler için nasıl problem yaratabileceğini göstermelidir.
  1. Ulaşılamaz: Tüketiciler, kendileri için uygun olmayanı satın alamazlar. Ürününüzü duyuyorlarsa ancak erişilemiyorsa, zaten unutun gitsin. Tüketiciler, ürününüzü edinme ve kullanmada kolaylık istiyor. Ürününüzü onlara daha ulaşılabilir hale nasıl getirebilirsiniz? Ürününüzü farklı bir şekilde dağıtmak mı? Belki de ürününüzü çevrimiçi olarak sunmanız gerekir. Ürününüzün erişilebilirliğini değerlendirin ve değişiklik yapmanız gerekip gerekmediğini görün. Ürününüzün doğasını ve hedef demografik bilgilerinizi dikkate alın. Bazı ürünler belirli demografik özelliklerle çevrimiçi olarak daha iyi satış yaparken, diğerlerinin ise müşterilerin onları görüntüleyebileceği veya bir mağazada şahsen nasıl çalıştığını görebileceği yerlerde satış yapma olasılığı daha yüksektir.