Limited Şirket Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 4/4/2018 This post viewed 1258 times

Image titleLİMİTED ŞİRKETİ NEDİR?

Terim anlamına bakacak olursak bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin ticaret ünvanı çerçevesinde birleşip kurdukları ticaret şirketine ‘’limited şirketi’’ denir. Sermaye bakımından bakacak olursak limited şirketleri (LTD.) anonim şirketlerine  (A.Ş) kıyasla daha küçük ölçeklidir.

Limited şirketlerinin özelliklerine bakacak olursak;

-Şirket sermayesinin en az 10.000 TL olması zorunludur.

-Anonim şirketlere göre daha kolay ve basit bir şekilde kurulur.

-Şirket kurulması için en az bir kişiye ihtiyaç vardır.

-Şirket sermayesi hisselere bölünemez, sadece paylara bölünür.

-Anonim şirketleri gibi değildirler, hisse senedi ve tahvil çıkarma hakları yoktur.

-Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı bir şekilde şirket borçlarına karşı sorumludurlar.

-Limited şirketleri de anonim şirketleri gibi kurumlar vergisi ile yükümlüdürler.

-Vergi muhatabı yine şirketin kendisidir.

-Devir işlemleri anonim şirketler gibi kolay değildir, pay bölünürken noter şarttır.

-Şirketin bir ticaret ünvanı olmak zorundadır.

-Bankacılık ve sigortacılık dışındaki bütün alanlarda faaliyet gösterebilirler.

-Şirket yönetimi ortakların biri veya birkaçı tarafından gerçekleştirilebilir veya dışarıdan bir yönetici tutularak da yapılabilir.

-Limited şirketlerde eğer yirmiden fazla ortak varsa denetçi bulundurma mecburiyeti vardır.

-Yönetim genel kurul, müdür ve denetçilerden meydana gelir.

-Şirket kararları oy birliği ile alınır.


Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM