Piyasa Ekonomisi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 10/31/2019 This post viewed 2089 times
PİYASA EKONOMİSİ NEDİR?

Piyasa ekonomisinde, yatırım kararları ve üretici mallarının tahsisi, esas olarak, pazar kararları yoluyla, üretim kararlarının bir üretim planında yer aldığı planlı bir ekonominin aksine, pazarlıklar yoluyla yapılır.

Bugün zengin ülkelerin çoğunun piyasa ekonomisine sahip olduğunu iddia etmelerine rağmen, aslında karma ekonomiler, yani piyasa güçlerini harekete geçiren faaliyetlerin yanı sıra devlet müdahalesi ve kontrolünün bir karışımını içerir.

Küresel finansal kriz ekonomik karmayı değiştirdi

2007/2008 küresel mali krizinden bu yana, birçok büyük şirket vergi mükellefleri tarafından gelişmiş ekonomilerde kurtarılarak etkin bir şekilde devlete ait şirketlere dönüştürülmüştür.
Edinburgh merkezli İskoçya Kraliyet Bankası Grubu plc. finansal krizden sonra İngiliz hükümetine ait oldu. İngiltere vergi mükellefinin kurtarması olmasaydı, 2008'den önce kısa bir süre için dünyanın en büyük bankası olan finans kurumu tamamen çökecekti.
Günümüzde dünya genelinde ekonomiyi istikrara kavuşturmak için özel sektörde ne kadar müdahale edilmesi gerektiği konusunda önemli tartışmalar var.
Macmillan Sözlüğüne göre, piyasa ekonomisi;
“Fiyatların, maaşların ve malların arzının devlet tarafından değil neyin ne kadar satın aldığına göre kontrol edildiği ekonomik bir sistemdir.”

Piyasa ekonomisinin başarılı bir şekilde çalışması için, bozulmaları ve suiistimali önlemek için belirli yasalara ihtiyaç vardır. Örneğin, yırtıcı fiyatlandırmada bir tekel kurabilmeniz için rekabeti ortadan kaldırmak ve fiyatlarınızı üretim maliyetinin altına düşürmek yasaktır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM