Marka Değer Ölçümü

Posted by Planports Ekibi on 3/4/2019 This post viewed 1015 times


MARKA DEĞERİ ÖLÇÜMÜ

Marka, bir ürünle ilişkilendirilmiş bir logo, sembol veya addır. Marka değeri düşünüldüğünde, varlık maddi olmayan bir değer olarak kabul edilir, çünkü marka değerine gerçekten dokunamaz veya elinizde tutamazsınız ve değeri, ürünün veya hizmetin bir tüketicisinin veya potansiyel bir tüketicisinin atfettiği tanıma miktarı cinsinden ölçülür.
Marka değeri aynı ürünün farklı veya genel bir versiyonuna karşı bu özel markalı ürünü veya hizmeti tercih etme veya satın alma eğilimini tüketici iyi niyetine veya eğilimine çevirir.
Marka Değeri Nasıl Ölçülür?
Kişi marka değeri olarak bilinen bu maddi olmayan durumu ölçmeye nasıl devam eder? Aşağıdaki hususlara ve eylem adımlarına bir göz atın. Birkaç ay taahhüt etmeniz ve pazar araştırması hazırlanmanız gerekebilir, ancak aşağıdaki altı hususun farkında olarak, marka değerini ölçmeye başlayabilirsiniz.
Marka Denkliği Perspektifini Netleştirin
Marka eşitliği birkaç farklı açıdan izlenebilir. Temel bakış açısı, fiyat primlerini inceleyen finansal sonuçların perspektifidir. Diğer bir deyişle, bir tüketici, jenerik bir ürün veya hizmet üzerinden markalı bir ürün veya hizmet için ne kadar para öder?
Daha yumuşak bir bakış açısı marka genişlemesine ve bir markanın diğer ürünlerin tanıtımına yol açtığı değere bakar. Bu yaklaşım aynı zamanda yeni bir ürün veya hizmetin mevcut marka üzerindeki etkisinin tersine dinamik olarak değerlendirir.
Tüketicilerin markaya göre nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını inceleyen üçüncü bir perspektif var, müşteri temelli marka eşitliği.
Hangi sonucu elde etmek istediğinizi tam olarak belirleyerek hangi perspektifi benimsemek istediğinizi netleştirmeniz yararlı olabilir.
Marka Değeri Araştırma Hedeflerini Belirleme
Değişimin araştırılması araştırma hedefi olduğunda, ürün veya hizmetlerin yeniden konumlandırılması veya yeniden adlandırılmasıyla sonuçlanabilecek marka kararlarında müşteri marka tutumuna değinilir. Bir markaya yapılan önemli katkılar göz önüne alındığında, marka gücünün uzatılması daha derin bir şekilde incelenir. Her araştırma hedefi farklı bir dokunuş gerektirir.
Müşteri Markası Tutumunu Anlayın
Müşteri bazlı perspektif marka değeri ölçümünde tüketicilerin marka ile sabit deneyimleri odaklanır. Marka ne kadar güçlü olursa, müşterinin marka ile ilgili ürün veya hizmetlere karşı tutumu o kadar güçlü olur.
Müşteriler bir ürün veya hizmeti tecrübe ettiklerinde, genel marka kalitesini ölçer ve belirli marka özelliklerini ortaya çıkarırlar. Bu deneyim önlemleri olumlu ve zamana bağlıysa, marka sadakati tipik olarak sonuçlanır. Günümüzde müşteriler, marka incelemelerinin gücünü müşteri yorumları ve sosyal paylaşım yoluyla başkalarına kolayca iletebilir ve yapabilirler.
Ölçülecek Marka Denklem Bileşenlerini Belirleme
Farkındalık, erişim ve imaj ilişkisi, marka deneyiminin tüketici tecrübesiyle yakından ilişkili olmayan tüm yönleridir. Bu marka değeri ölçütleri, geleneksel reklam kampanyalarının etkisini ve sosyal veya etkileşimli medyanın etkisini yansıtabilir.
Marka bilinci, markalaşma çabalarının bir ürün veya hizmeti nasıl vurguladığının bir göstergesidir.
Algılanan Marka Farklılaşmasını Ölçmek
Ürün farklılaşması, marka sadakati, bir markaya duyulan güven ve marka değiştirme potansiyeli için bir bağlantı noktasıdır. Marka farklılaşması ile ilgili müşteri algıları, gerçek bir ürün veya hizmet deneyimi gerçekleştiğinde en güçlü olma eğilimindedir, ancak marka farklılaşması reklamın etkisine bağlı değildir.
Farklılaşma, bir marka ile ilgili kişisel deneyimlerden ziyade, sosyal medyadaki ürün veya marka önerileri üzerinde yüzebilir. Farklılaşma sosyal etkiye karşı çok duyarlı olduğu için, çoklu medya kanallarında ölçüm yapmaya eğilimlidir.
Hem Nitel hem de Nicel Yaklaşımları Kullanın
İdeal olarak, marka değeri ölçümü hem nitel hem de nicel yaklaşımları içerecektir. Nitel örnekler, müşteri algılarını ve motivasyonunu araştırmak için iyi bir forum sağlayabilecek odak gruplarını içerir.
Marka değerinin etkin bir şekilde ölçülmesi, marka stratejisinin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir ve yatırım geri dönüşü analizine destek olarak iyi çalışır. Bu size tam bir döngü sağlar, marka eşitliği üzerine finansal sonuçlar perspektifine geri dönmenizi sağlar.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM