Normatif İktisat Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 11/1/2019 This post viewed 11646 times

NORMATİF İKTİSAT NEDİR?

Normatif iktisat, ekonominin gerçekte olduğu gibi ekonomik refahı iyileştirme politikaları önerir. İdeal bir modele veya standarda ilişkin ya da bir şeyi yapmanın doğru ya da normal yolu olarak kabul edilen şeye dayanan normatif araçları içerir.Ekonomik adalet ile ilgili değeri (normatif yargıları) veya kamu politikasının ekonomik sonucunun veya amaçlarının ne olması gerektiğini ifade eden bir ekonomi parçasıdır.
Economist'in terimler sözlüğüne göre, normatif iktisat;“Ekonomik refahı artırmak için politikalar önererek dünyayı değiştirmeye çalışan ekonomidir. Dünyayı olduğu gibi tanımlamaya çalışmaktan memnun olan pozitif ekonominin tam tersi, onu daha iyi hale getirmenin yollarını arar.’’

Pozitif ve normatif ekonomi

Normatif iktisat, ekonomik dünyayı gerçekte olduğu gibi tanımlamayı amaçlayan pozitif iktisatla çelişir.Normatif iktisatçı, şu soruyu sorarak, çeşitli ekonomik koşulların, durumların veya programların arzu edilebilirliğini ve istenmeyen yönünü belirlemeye çalışır: “Ne olmalı ya da olması gereken / ne olmalı?”Olumlu ekonomi, gerçekleşen ya da olmuş olan şeyler hakkındaki gerçek verileri toplar ve analiz ederken, normatif ekonomi, büyük ölçüde değer yargılarına ve öznel sonuçları ortaya koyan teorik senaryolara, yani işlerin nasıl olması gerektiğine dayanır.
Normatif iktisat bize, kamu politikası farklı olsaydı işlerin nasıl olacağını ya da olabileceğini anlatır.

Normatif ekonomi yapıcı mı?

Normatif ekonomi, eğer gerçek gelişmeleri tetiklemek istiyorlarsa ve ekonominin temel bileşenlerini ve servetin nasıl yaratıldığını anlıyorlarsa bir dizi bakış açısıyla yeni fikirler üretmeye çalışan insanlar tarafından kullanılıyorsa son derece yararlı olabilir.Bununla birlikte, önemli kararlar almak için tek temeli olamaz.Normatif ekonomi, yalnızca bir siyasi partiyi, hükümeti veya politika yapıcıyı eleştirmek için kullanılırsa, faydası sıfırdır. Bu tür bir yaklaşımın hiçbiri iyi gelmez.Karar vericiler, kararlarını vermeden önce pozitif ekonomik çalışmaların sonuçlarını analiz etme eğilimindedir. Bazen temsil ettikleri insanlar için neyin istenip neyin istenmeyeceğine bakarlar. Bu gibi durumlarda normatif ekonomi, ekonomik konularda karar verdiklerinde bir rol oynayacaktır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM