Pazar Bölümlendirme

Posted by Planports Ekibi on 4/16/2019 This post viewed 4843 times

PAZAR BÖLÜMLENDİRME

Rakiplerine göre avantaj sağlamak isteyen şirketlerin müşterilerini ve benzersiz gereksinimlerini anlamaları gerekir. Müşterilerine, müşterilerinden daha yüksek seviyede hizmet vererek, işletmeler rekabet avantajını koruyabilir ve yeni müşterileri hedefleyebilir. Pazar bölümlendirme, pazarın farklı kısımlarının tanımlanmasıdır. Segmentasyon, bir şirketin müşterilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi için daha büyük bir yetenek sunar. Bununla birlikte, tüm müşteriler aynı değildir ve her biri başka bir müşteride bulunamayacak benzersiz özelliklere ve gereksinimlere sahiptir.
Pazar Bölümlendirmenin Gereklilikleri
Bazı şirketler pazar bölümlendirmesini göz ardı ediyor ve müşterilere aynı şekilde davranıyor. Müşterilerine pazarlama yaparken, bu şirketler belirli grupları veya pazar bölümlerini hedeflemez, ancak yalnızca bir mesaj alır.
Şirketlerin pazarlama hedeflerini belirleyebilmeleri için benzersiz segmentleri tanımlamaları gerekir. İyi pazar bölümlemesi, müşterilerin bölüm içinde mümkün olduğunca benzer ve bölümler arasında mümkün olduğu kadar farklı olduğu bir bölümle sonuçlanacaktır.
Coğrafi Bölümlendirme
İşletmeler coğrafyaya dayalı bir pazar segmenti yaratabilirler. Coğrafi bölümleme, tüm işletmeler için çok faydalıdır. Bir şirketin piyasayı dil, nüfus, iklim ve yaşam tarzlarına göre segmentlere ayırmasına yardımcı olur.
Demografik Bölümlendirme
Demografik bölümlendirme, piyasayı yaş, cinsiyet aile büyüklüğü, gelir, meslek, eğitim, din, ırk ve milliyet gibi değişkenlere göre gruplara ayırmaktan ibarettir.
Psikografik Bölümlendirme
Psikografik bölümlendirme, piyasayı sosyal sınıf, yaşam tarzı ve kişilik özelliklerine göre gruplara ayırır. Bir bireyin satın aldığı ürün ve marka türlerinin o kişinin özelliklerini ve yaşam kalıplarını yansıtacağı varsayımına dayanmaktadır. Faaliyetler, ilgi alanları ve görüşler anketleri yaşam tarzını ölçmek için bir araçtır.
Davranışsal Bölümlendirme
Davranışsal bölümleme, belirli ürünlerin gerçek müşteri bilgilerine, ürünlerin kullanımlarına ve belirli ürünlere verdikleri yanıtlara dayanır. Bu, ürünün kendisiyle yakından ilişkili değişkenleri kullanma avantajına sahiptir.
Endüstriyel Pazar Bölümlendirme
Perakende tüketicilerden farklı olarak, endüstriyel tüketiciler daha az özellik temelinde bölümlere ayrılabilir. Endüstriyel pazarlar; konum, şirket türü ve satın alma özellikleri gibi özelliklere göre bölünebilir.
Endüstriyel müşterileri segmentlere ayırırken, bir müşterinin yeri bir segment tanımlamak için kullanılabilir. Bu, nakliye ve teslimatlar için önemli olabilir. Belirli bir coğrafi bölgedeki müşterilerin de benzer gereksinimleri olabilir.
Müşteriler şirket türüne göre bölümlere ayrılabilir. Örneğin, şirket büyüklüğü, endüstri türü veya satın alma kriterlerine göre segmentler oluşturulabilir. Müşterilerin satın alma özellikleri bir segment tanımlayabilir.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM