Retrospektif Değerlendirme Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 12/25/2018 This post viewed 3102 timesRETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME NEDİR?

Geçmişe dönük puanlama, primin poliçe döneminde meydana gelen zararlardan doğrudan etkilendiği bir sigorta fiyatlandırma yöntemidir. Sigortalı, öngörülen zararlara dayanarak geçici bir prim öder.
Geçmişe dönük puanlama, işçi tazminatı sigortasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazen genel sorumlulukta, ticari otomatik borçta ve ticari otomatik fiziksel hasar sigortasında kullanılır.
Çoğu işçinin tazminat sigortası garantili maliyet esasına göre yazılır. Garantili bir maliyet politikası satın aldığınızda primleriniz, politika süresi boyunca devam ettiğiniz taleplerin sayısından veya boyutundan etkilenmez. Poliçeniz tecrübe derecesine tabi ise, sigorta maliyetiniz geçmişte meydana gelen zararlardan değil, mevcut zararlardan etkilenecektir.
Temettü planları ve işçilerin tazminat muafiyetleri, retrospektif değerlendirmesinin duyarlı kaybıdır. Bu, çalışanlarınızın belirli bir politika döneminde tazminat risklerini sigortalamak için ödediğiniz tutarın, o dönemdeki zarar deneyiminiz tarafından kısmen belirlendiği anlamına gelir. Kaybınız beklenenden daha büyük veya daha düşükse, sigorta maliyetiniz de daha yüksek veya daha düşük olabilir.
Avantajlar ve dezavantajlar
Geriye dönük puanlama (retro) planı bazı potansiyel avantajlar sunar. Birincisi, iyi bir kayıp deneyimine sahip olan işletmeler, retro bir plan kapsamındaki işçi tazminat sigortası için garantili bir maliyet programında olduğundan daha az ödeme yapabilirler. İkincisi, retro bir plan, poliçe sahiplerine güçlü zarar kontrolü kaybını uygulama ve iş programlarına geri dönme konusunda teşvik verir . Üçüncüsü, bir işverenin bir politika için ödediği primler, işverenin bu politika tarafından kapsanan dönemdeki fiili zarar deneyimini yansıtır.
Geçmişe dönük puanlamanın birincil dezavantajı, bir işverenin fiili zararı beklenenden önemli ölçüde fazla ise, büyük bir ek prim riskidir.
Uygunluk şartları
Tüm devletler retro plan uygunluk şartlarını belirlemiştir. Örneğin, birçoğu bir yıllık bir plan için 25.000 TL ve üç yıllık bir plan için 75.000 TL tutarında bir minimum prim eşiği belirlemektedir.
Retrospektif Derecelendirme Nasıl Çalışır?
Bir politika geriye dönük değerlendirmeye tabi tutulduğunda, prim aşağıda açıklanan unsurları içeren matematiksel bir formül kullanılarak hesaplanır.
  • Standart prim: Kapsamın geriye dönük olarak puanlandırılmaması durumunda ödenmesi gereken maliyet (ör. Eğer garantili maliyet esasına göre yazılmışsa). Deneyim değiştiriciyi içerir, ancak prim indirimi içermez.
  • Minimum prim: Asgari prim faktörü ile standart prim çarpılarak hesaplanır. İşveren politika için ödeyecek en az miktardır.
  • Maksimum prim: Maksimum prim faktörü ile standart prim çarpılarak hesaplanır. İşveren politika için ödeyeceklerin en büyüğüdür.
  • Temel prim: Temel prim faktörü ile standart primin çarpımı hesaplanmıştır. Temel prim, sigortacının poliçe çıkarması ve sürdürmesi için harcadığı masrafları kapsar.
  • Beklenen kayıplar: Politika başlangıç tarihinde retro formüle dahil edilmiştir. Politika süresi dolduktan sonra ayarlamalar yapıldığında, gerçek zararlar kullanılır.
  • Kayıp dönüşüm faktörü: Dönüştürülen kayıpları hesaplamak için kayıplarla çarpılır. Dönüştürülen zararlar hem talep ödemelerini hem de sigorta şirketinin talep düzeltme giderlerini içerir.
  • Vergi çarpanı: Prim vergisi ve çeşitli değerlendirmeler için bir ücret olarak prime uygulanan bir faktördür.
Retro primi hesaplamak için, sigortacı dönüştürülen zararlara temel primi ekler. Daha sonra, bu toplamı vergi çarpanıyla çarpar. Bazı retro planları yukarıda belirtilmeyen faktörleri içerebilir.
Premium Ayarlamalar
Bir retro planın en önemli özelliği periyodik ayarlamalardır. Birçok plan, politikanın süresinin dolmasından altı ay sonra ilk düzenlemeyi gerektirir. İkinci bir ayar 12 ay sonra (sona erdikten 18 ay sonra) ve on üç ay sonra (sona erdikten 30 ay sonra) üçüncü bir ayarlama yapılır. Sigortacı, cari zarar değerlendirmesi kullanılarak her aralıkta primi yeniden hesaplar. Prim daha önce ödenen miktardan az ise, sigorta şirketi poliçe sahibine fazlalığı iade eder (asgari prime tabi).
Prim, sigorta bedelinin başlangıçtaki ödemesinden büyükse, sigortacı vadesi gelen tutarı sigorta ettirir (azami prime tabi).

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM