Sevk İrsaliyesi Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 3/3/2018 This post viewed 1208 times

SEVK İRSALİYESİ NEDİR?

Satılmış ya da satılacak olan ticari ürünlerin bir yerden başka bir yere taşınması için kullanılması zorunlu olan ve mali onaylı kağıtlar üzerinde düzenlenen belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesinin ürünün nakil ettirildiği araçta bulunması zorunludur.

Bir firma kendi depoları veya şubeleri arasında ürün sevkiyatı yaparken sevk irsaliyesi düzenlemek zorundadır. Mesela ana depodan şube depolara ürün sevk ettirileceği zaman sevk irsaliyesi kesilmeli ve taşınmanın yapılacağı araca verilmelidir.

Bir firma ürünlerini satış için nakliyeye çıkardıktan sonra da yine sevk irsaliyesi kesmek zorundadır. Faturayla sevk irsaliyesi aynı şey değildir. Fatura sevk irsaliyesi yerine geçmez.

Sevk irsaliyesinde;

-İrsaliye olduğunu belirten yazı,

-Maliye bakanlığını temsil eden klişe veya noter tasdik mührünün basılı şekli,

-İrsaliye düzenleyen mükellef firma veya şahsın ticari unvanı veya adı soyadı, iş adresi, vergi dairesi ve vergi numarası,

-Taşınan ürünlerin adı ve miktarı,

-Ürünleri teslim alacak firma ve/veya şahsın ticari unvanı veya adı soyadı, vergi dairesi ve vergi numarası,

-Ürünün teslim edileceği yerin adresi,

-İrsaliye seri numarası, sıra numarası ve düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihi (ürünlerin taşıyana teslim tarihi),

-İrsaliye oluşturanın, ürünleri teslim alanın ve teslim edenin imzaları,

bulunmak zorundadır.

Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha olarak düzenlenmelidir. Biri irsaliyeyi düzenleyen mükellefte, diğer ikisi de taşımayı gerçekleştiren kişide olmalıdır. 3 nüsha olmayan irsaliyeler geçersiz sayılır ve usulsüzlük cezası kesilir. Yine sevk irsaliye belgesinin düzenlenmeden malın yola çıkması durumunda usulsüzlük cezası kesilir.


Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM