Ticaret Açığı Nedir?

Posted by Planports Ekibi on 11/25/2019 This post viewed 3438 times

TİCARET AÇIĞI NEDİR?

Ticaret açığı, negatif ticari dengedir. Ülke dışı alım ve ülke dışı satım faaliyetlerinin dengesizliğinden ötürü oluşan duruma ticaret açığı denir. İhracatının değerinin ithalatının değerini aştığı durumlarda ise ticaret fazlası ortaya çıkar.İthalat, insanların yurt dışından satın aldıkları mallar ve hizmetler, ihracat ise yabancılara satılan mallardır. İkisi de uluslararası ticaretin ana bileşenleridir.Bu, ticaret açığı olan bir ülkenin, içeri akıştan daha büyük olan yabancı piyasalara iç para birimi çıkışı olduğu anlamına gelir.Birçoğumuz bir ülkenin ihracatından daha fazla ithalat yaptığı bir durumda olmanın iyi olmadığını düşünmemize rağmen, ekonomistler bunun zorunlu olmadığı konusunda ısrar ediyorlar.Son zamanlarda bir ticaret dengesinin kendisini düzelttiği inancı birçok inceleme ve tartışmaya maruz kalmıştır. Bunun bir örneği, on yıllarca süren ve artan açıklar yaşayan ABD'dir.
Ekonomistler, herhangi bir zamanda onları satabilecek uluslar tarafından yurt dışında artan ABD doları miktarından duydukları endişeyi dile getirerek, ABD para biriminin değerinin düşmesine neden olarak ithal edilen malları daha pahalı hale getirdi.
Bir ülke, diğer ülkeler fazla ithalatı satın almak için kredi biçiminde fon sağladığında ticaret açığı yaparsa düzgün şekilde çalışabilir.

Ticaret açığının nedenleri:

  • Yerli şirketler üretim tesislerinin çoğunu yurtdışında bulmuşlardır. Bu, malların iç piyasaya satıldığında ithal edildikleri anlamına gelir.
  • Bir ülke, nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretim yapamaz. Malların yurt dışından getirilmesiyle bu sıkıntının karşılanması gerekir.

Ticaret açığının ilk etkileri:

  • İnsanlar daha geniş bir ürün yelpazesine daha fazla erişebildiklerinden, başlangıçta yaşam standardını yükseltir.
  • Ürünler rekabetçi bir şekilde fiyatlandırıldığı için enflasyon tehdidini azaltır.
  • Aynı zamanda, satın alma gücü yerli üretimi aşan varlıklı bir nüfusun bir göstergesidir.

Ticaret açığının kalıcı etkileri:

  • Şirketler aşamalı olarak dış kaynak fırsatları aramaya başlar.
  • Yurt içi talep, yabancı mamul ürünlere yöneldiğinden, yerel şirketler hızla artmaya başlar.
  • Ticaret açığına sahip ülke, daha az iş yaratırken, ithal ürünlerin geldiği ülkelerde daha çok yaratılmaktadır.

Şirketinizi Planports’la Yönetin, Rakiplerinizin Önüne Geçin…

Fiyat teklifi hazırlama, CRM, iş takibi, sipariş ve temel finans (ön muhasebe) yazılımı

SİZİ ARAYALIM