Planports Blog

Satışı Arttırmanın Yolları

Günümüz piyasalarında rekabetin artmasıyla beraber müşteri kitlelerine hitap etmekte bir o kadar zor hale gelmiştir.


Satışta İkna Yöntemleri

Günümüz şartlarında satış gücünüzü arttırmak istiyorsanız çeşitli stratejiler ve teknikler geliştirmeniz gerekir. Bu tekniklerde sizin müşteri üzerinde bıraktığınız etkiler çok önemlidir.


Satışta Yapılan Hatalar

Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji ile beraber, satış piyasası da sürekli güncellenmektedir.


Etkili Pazarlama Teknikleri

Günümüz piyasa şartlarında etkili pazarlama olayı büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortak bir sıkıntısıdır.


İngilizce Muhasebe Programı

Planports'ta ön muhasebe ile birlikte aynı anda müşteri ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca bu yönetimi İngilizce ara yüzü sayesinde sadece yurt içi değil yurt dışı faaliyetlerinde de kullanabilirsiniz.


KDV Hesaplama Programı

KDV, mal teslimi ve hizmetlerin üretimi ile bunların alım satımı üzerinden her aşamada ödenen vergi türüdür. Doğrudan değil dolaylı olarak alınan bir vergi türüdür.


Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle gelir tablosunun ne anlama geldiğinden bahsedecek olursak; işletmelerin dönemsel olarak gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak oluşturduğu tablodur.


Temel Fatura ve Ticari Fatura

Öncelikli olarak değinmek gerekirse temel fatura da ticari fatura da ‘’E-fatura’’ ile ilgili kavramlardır.


Mali Mühür Nedir

Mali mühür elektronik belgelerin yasal olarak geçerli hale gelebilmesini ve verilerin garanti altına alınabilmesini sağlayan elektronik halde bir sertifikadır.


Niş Pazarlama Nedir?

İngilizce karşılığı ‘’niche marketing’’ dir.