Planports Blog

E-posta Pazarlama

Gelişen günümüz teknolojilerinde internetin de hayatımıza girmesiyle beraber hemen hemen bütün işlerimizi internet üzerinden halleder olduk.


Tevkifat Nedir?

Tevkifata kelime anlamı olarak bakacak olursak ‘’kesinti’’ demektir.


Anonim Şirket Nedir?

Anonim kelimesine teknik açıdan bakacak olursak ‘’ortaklık’’ anlamına gelir. Türkiye’de de çok yaygın olan bir şirket tipidir.


Limited Şirket Nedir?

Terim anlamına bakacak olursak bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin ticaret ünvanı çerçevesinde birleşip kurdukları ticaret şirketine ‘’limited şirketi’’ denir.


Planports ile Daha Kolay Satış Süreci

Planports ile satışlarınızı kolayca arttırabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken www.planports.com adresinden programa bir üyelik gerçekleştirmektir. Haydi satış adımlarını gelin beraber inceleyelim;


E-fatura ve E-arşiv Arasındaki Farklar


E-fatura Kullanmanın Avantajları

Oluşturduğunuz faturalar kuryeyle değil de elektronik olarak müşterinize ulaşacağı için tahsilat işlemleriniz de hız kazanmış olacaktır. Muhasebeci ve mali müşavirinizle gerçekleştireceğiniz işlemlerinizi de hızlandırmış olursunuz.


Konsinye Nedir?

Bir satıcının, başka bir satıcı, dağıtıcı veya komisyoncuyla mallarının ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satışa ‘’konsinye’’ denir.


E-faturaya Geçme Sınırı

E-fatura sistemine isteyen herkes geçebilir. Ciroda herhangi bir alt sınır yoktur. Fakat mecburiyet gerektiren bir üst sınır vardır. Bunları 2 grupta sınıflandırabiliriz.


E-fatura Başvuru Aşamaları

Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir