Planports Blog

Gantt Chart Nedir?

Gantt chart, bir projedeki belirli görevlerin koordinasyonunda, planlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olan programın grafiksel bir gösterimini sağlar.


Konsolidasyon Nedir?

İşletmelerde konsolidasyon, ayrı şirketleri birleştirmek anlamına gelir.


Değer Zinciri Nedir?

Değer zinciri, bir şirket tarafından başlangıçta hammadde satın almaktan ve daha sonra bir ürün imal etmekten, tüketiciler tarafından satın alınmaya hazır piyasaya sürülmesine kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri ifade eder.


Likit Varlıklar Nedir?

Hızlı varlıklar olarak da bilinen likit varlıklar, hızla paraya çevrilebileceğimiz mevcut varlıklardır.


Likit Varlıklar Nedir?

Hızlı varlıklar olarak da bilinen likit varlıklar, hızla paraya çevrilebileceğimiz mevcut varlıklardır.


Oligopol Nedir?

Oligopol, çok az firmanın rekabet ettiği veya egemen olduğu bir pazar sektörüdür.


Üretim Fonksiyonu Nedir?

Üretim işlevi, bir şirket tarafından kullanılan girdilerin miktarı ve ne kadar üretim yapıldığı arasındaki ilişkiyi tanımlayan, yani girdi-çıktı ilişkisini tanımlamanın matematiksel bir yolunu tanımlayan matematiksel bir yöntemdir.


İhracat Nedir?

İhracat, başka bir ülkedeki müşteriye sattığımız bir ürün veya hizmettir.


Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, hükümetin halkın gelirine uyguladığı bir vergidir. İnsanların gelirleri maaş, ücret veya komisyon gibi kazanılabilir veya kira, faiz veya temettü gibi kazanılmamış olabilir.


İthalat Vergisi Nedir?

İthalat vergisi, ithalatlara, yani yurt dışından mal ve hizmetlere uygulanan bir vergi türüdür.