Planports Blog

Piyasa Ekonomisi Nedir?

Piyasa ekonomisinde, yatırım kararları ve üretici mallarının tahsisi, esas olarak, pazar kararları yoluyla, üretim kararlarının bir üretim planında yer aldığı planlı bir ekonominin aksine, pazarlıklar yoluyla yapılır.


Makroekonomi Nedir?

Makroekonomi, genel veya büyük ölçekli ekonomik faktörlere odaklanan bir ekonomi koludur.


Keynesyen Teori Nedir?

Keynesyen Teori, bir ekonominin genişlemesi ve istikrar kazanması için hükümetin aktif olarak müdahale etmesi gerektiğini ileri sürmektedir.


Gizli İşsizlik Nedir?

Gizli işsizlik, işsiz insanlar anlamına gelir, ancak resmi işsizlik rakamlarını içermez.


Serbest Piyasa Nedir?

Serbest piyasa mal ve hizmetlerin fiyatlarının piyasa güçleri, yani arz ve talep yerine hükümet denetimleri, bir fiyat düzenleme tekel veya başka makam tarafından belirlenir edildiği bir ekonomik sistemdir.


Finansal Analiz Nedir?

Finansal analiz fonların ne kadar etkili bir şekilde yatırıldığının değerlendirmesini ifade edebilir.


Ekonomik Kriz Nedir?

Ekonomik kriz bir ülkenin ekonomisi önemli ölçüde bozulur olduğu bir durumdur.


Devalüasyon Nedir?

Bir para biriminin resmi değeri diğer para birimleri ile ilişkili olarak düştüğünde, devalüasyon meydana gelir.


Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerini, ağları, programları ve verileri siber saldırılara veya dijital saldırılara karşı koruma uygulaması anlamına gelir.


Kapalı Ekonomi Nedir?

Kapalı ekonomi içe veya dışa bağlantı kurmayan ülkeler için kullanılır.