Planports Blog

İhracat Nedir?

İhracat, başka bir ülkedeki müşteriye sattığımız bir ürün veya hizmettir.


Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, hükümetin halkın gelirine uyguladığı bir vergidir. İnsanların gelirleri maaş, ücret veya komisyon gibi kazanılabilir veya kira, faiz veya temettü gibi kazanılmamış olabilir.


İthalat Vergisi Nedir?

İthalat vergisi, ithalatlara, yani yurt dışından mal ve hizmetlere uygulanan bir vergi türüdür.


Boşluk Analizi Nedir?

Boşluk analizi mevcut durumun yerine ne olabileceği ile şirketin mevcut performansının karşılaştırmasıdır.


Özel Sermaye Nedir?

Özel sermaye, borsada halka açık olmayan şirketlerin borç ve hisse senetlerini ifade eder.


Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama, mal ve hizmetlerin konseptten son tüketiciye, yani son kullanıcıya doğru hareket ettiği bir yönetim sürecidir.


Ticaret Açığı Nedir?

Ticaret açığı, negatif ticari dengedir. Ülke dışı alım ve ülke dışı satım faaliyetlerinin dengesizliğinden ötürü oluşan duruma ticaret açığı denir.


Spekülatif Yatırım Nedir?

Yüksek getiri beklentisi karşılığında varlığın bir yatırım aracına yatırılması ya da kar elde etmek amacıyla kısa süreli finansal alım satım faaliyetlerinde bulunulması işlemine ‘’Spekülatif Yatırım’’ denir.


Portföy Yöneticisi Nedir?

Portföy yöneticisi ya başkalarının parasını kullanarak yatırım kararları veren ya da bir finansal kurumun varlık ve borç portföylerinden sorumlu olan kişidir.


Makyavelizm Nedir?

Makyavelizm, politik iktidarı korumak için gerekli herhangi bir yolun kullanımını destekleyen bir siyasi teori veya görüşdür.