Planports Blog

Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama, mal ve hizmetlerin konseptten son tüketiciye, yani son kullanıcıya doğru hareket ettiği bir yönetim sürecidir.


Ticaret Açığı Nedir?

Ticaret açığı, negatif ticari dengedir. Ülke dışı alım ve ülke dışı satım faaliyetlerinin dengesizliğinden ötürü oluşan duruma ticaret açığı denir.


Spekülatif Yatırım Nedir?

Yüksek getiri beklentisi karşılığında varlığın bir yatırım aracına yatırılması ya da kar elde etmek amacıyla kısa süreli finansal alım satım faaliyetlerinde bulunulması işlemine ‘’Spekülatif Yatırım’’ denir.


Portföy Yöneticisi Nedir?

Portföy yöneticisi ya başkalarının parasını kullanarak yatırım kararları veren ya da bir finansal kurumun varlık ve borç portföylerinden sorumlu olan kişidir.


Makyavelizm Nedir?

Makyavelizm, politik iktidarı korumak için gerekli herhangi bir yolun kullanımını destekleyen bir siyasi teori veya görüşdür.


Ekonomik Determinizm Nedir?

Ekonomik determinizm, piyasa güçlerinin tüm siyasi ve sosyal değişimleri belirlediği sosyoekonomik bir kavramdır.


Maliye Politikası Nedir?

Maliye politikası, ekonomiyi etkilemek için kamu harcamalarının ve vergilendirmenin kullanılmasıdır.


Fizibilite Etüdü Nedir?

Fizibilite etüdü, birinin önerdiği bir projenin veya sistemin değerlendirilmesi ve analizidir.


Ekonometri Nedir?

Ekonometri, ekonomik sistemleri tanımlamak için matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin uygulanmasıdır.


Broker Nedir?

Broker diğer insanlar adına bir şeyler satın alan ve satan kişidir.