Planports Blog

Satışta İletişimin Önemi

Satış başarısının kökü, potansiyel müşterinizin sizinle iş yapmak istemesini sağlayacak şekilde bilgi toplama ve sağlama yeteneğidir.


Mikroblog Nedir?

Mikroblog, genellikle Twitter ve Tumblr gibi yaygın platformlarında kısa izleyici etkileşimleri için özlü gönderiler oluşturma eylemini ifade eder.


Satış Ortamı Nasıl Yaratılır?

Satış ortamınız, satış ekibiniz için geliştirdiğiniz kültür, yaşam alanı ve dostluktur.


Endüstriyel Satış Nedir?

Endüstriyel satış, imalatçı şirketlerin ve fabrikaların mallarını inşa etmek ve satmak için kullandıkları ürün ve makineleri satmaktır.


Taktik Planlama

Taktik planlama, bir işletme, ekip veya bireyin genel amaç ve hedeflerin ana hatlarını çizen stratejik bir plan oluşturmasından sonra gerçekleşir.


Başarılı SEO Çalışması Nasıl Olur?

İnsanların çoğu bir sorusu olduğunda veya bir iş bulmaya ihtiyaç duyduğunda ne yapar? Google'a başvurmayı tercih eder.


Satış Koçluğu Nedir?

Satış koçluğu, satış yöneticilerinin satış temsilcisi performansını en üst düzeye çıkarmak için takip ettiği ve temsilcilerin daha büyük satış ekibini olumlu yönde etkilemesine olanak tanıyan bir süreçtir.


Gerçek Zamanlı Pazarlama

Gerçek zamanlı pazarlama, ilgili mesajlar ve sosyal kanallarda müşteri ihtiyaçlarını dinleyerek ve tahmin ederek başarılır.


Purchase Order Nedir?

Satın alma siparişi, hem satıcıların hem de alıcıların operasyonlarının merkezinde yer alır.


Planports CRM ve Şirket Yönetim Yazılımı Antalya

Antalya'da üretilen Planports CRM Programı sayesinde, daha çok yeni müşteri kazanabilir ve var olan müşterileri koruyabilir, satışlarınızı artırırken ön muhasebenizi de tutabilirsiniz.