Planports Blog

Ürün Vizyonu

Ürün vizyonu, bir ürünün ana konseptini ve özelliklerini gösteren plandır.


Çapraz Satış Nedir?

Çapraz satış, birincil ürün ile birlikte bir şey satın alınmasını teşvik eder.


Satış İpuçları

Satış her küçük işletmenin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda birçok küçük işletme sahibi için ortak bir zorluktur.


Topluluk Yönetimi

Topluluk yönetimi, bir işletmenin müşterileri, çalışanları ve ortakları arasında çeşitli etkileşim türleri aracılığıyla otantik bir topluluk oluşturma sürecidir.


Pazarlama Çeşitleri

Hesap tabanlı pazarlama (ABM), ekiplerin bireysel müşterileri kendi pazarları gibi gördükleri, hiper odaklı bir pazarlama stratejisidir.


Müşteri İhtiyaç Analizi

Ürün veya mesajın, müşteriye değer sağlamak için gereken avantajları, nitelikleri ve özellikleri sunmasını sağlamak için müşterinin derinlemesine bir analizini sağlamak üzere ürün geliştirme ve markalamada müşteri ihtiyaçları analizi kullanılır.


Müşteri Kaybı Nasıl Önlenir?

Müşteri kaybı, kuruluşunuzun ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir zaman diliminde kullanmayı ve satın almayı bırakan müşterilerin yüzdesidir.


Demografik Segmentasyon

Demografik segmentasyon, hedef pazarınızı coğrafya, yaş, eğitim, meslek ve gelir gibi kişisel özelliklere dayanarak spesifik, erişilebilir insan gruplarına ayırır.


Müşteri Deneyimi Nasıl Geliştirilir?

Şirket çapında bir girişime başlamadan önce, muhtemelen bir oyun planı ile ön plana çıkarmak akıllıca olacaktır.


Müşteri ile Etkili İletişim

Olumlu müşteri ilişkileri, müşteri ile bir şirket arasındaki uzun vadeli, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerdir.