Planports Blog

Çok Kanallı Pazarlama

Çok kanallı pazarlama deneyimi, müşterinin nasıl ve nerede ulaştığından bağımsız olarak, entegre ve uyumlu bir müşteri deneyimi yaratacak şekilde müşterilere pazarlama, satış ve hizmet sunmaya yönelik çok kanallı bir yaklaşımdır.


Müşteri Algısı Nasıl Geliştirilir?

Müşteri algısı, bireyin şirketinizle olan deneyimlerini değerlendirerek, tekliflerinizden, markanıza ve hizmetinize kadar değerlendirerek işinize ilişkin görüşünü ifade eder.


Talebi Arttıran Faktörler

Birçok sektörde, sosyal kanıtlardan daha güçlü bir şey yoktur ve bunu zaten her müşteriyle yapmalısınız.


Müşteri Davranışı Analizi Nedir?

Bir müşteri davranışı analizi, müşterilerin şirketinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteren nitel ve nicel bir gözlemdir.


Müşteri Hizmet Hedefleri

Başarıyı ölçebileceğiniz kilometre taşları varsa, hedefleriniz doğru yoldadır.


Müşteri Sadakat Programı

Müşteriler kendi hedeflerine göre hareket eder ve onları en iyi şekilde yerine getirebilecek olan şirkete sadık olacaktır.


Kriz Yönetimi

Kriz yönetimi planı, bir işletmenin beklenmedik, acil durum veya krizle başa çıkmak için takip ettiği bir süreç veya adım dizisidir.


Müşteri Odaklı Pazarlama

Müşteri odaklı pazarlama, müşterileri bir şirketin pazarlama mesajının bir parçası haline getirir.


Müşteri Kazanma Yolları

Müşterilerinizin kim olduğunu bilmeden, müşteri stratejisine sahip olamazsınız.


Ürün Vizyonu

Ürün vizyonu, bir ürünün ana konseptini ve özelliklerini gösteren plandır.