Planports Blog

Pazarlama Stratejileri

Pazarlama ve reklam eş anlamlı değildir ve 'birkaç reklam yerleştirmek' asla küçük bir işletmenin başarılı olması için ihtiyaç duyduğu işleri yapmaz.


Online Ödeme Nedir?

Günümüzde online ödemeler yapılmakta ve bu hizmetler gittikçe yaygınlaşmaktadır.


Müşteri Sadakati Nasıl Sağlanır?

Yapılan araştırmalara göre, satışlarımızın% 80'i, müşterilerimizin% 20'sinden geliyor.


Finansal Bütçe Nedir?

Ana bütçe, işletme firmasının gelecek için stratejik planının bir parçasıdır.


Sosyal Duyarlılık Nedir?

İlk sosyal medya uygulamasının tanıtımıyla birlikte, bildiğimiz yaşam şeklimiz değişti.


Müşteri Algısı Neden Önemlidir?

Müşteri algısı yalnızca ürün veya hizmetlerinizi satın alan tüketicileri değil, bir ürünle veya hizmetinizi bir işlem yapmadan görenleri de etkiler.


WorpPress Nedir?

WordPress ilk çıktığında, basit bir blog platformuydu.


Satışta Başarı Teknikleri

Bir satış uzmanının tipik bir günde yaptığı şeylerin listesi muazzam ve çok dinamiktir.


İş Hayatında Yapılan Hatalar

Her gün işletme sahipleri işlerini satarken ciddi hatalar yaparlar ve bu süreçte binlerce lira kaybederler.


Pazarlamanın 4 P'si

Birçok Pazarlama dersinin ilk gününde, profesörler genellikle pazarlamayı “üretici veya satıcıdan nihai tüketiciye bir ürün veya hizmet almakla ilgili tüm süreçler” olarak tanımlarlar.