Planports Blog

Likit Varlıklar Nedir?

Hızlı varlıklar olarak da bilinen likit varlıklar, hızla paraya çevrilebileceğimiz mevcut varlıklardır.


Oligopol Nedir?

Oligopol, çok az firmanın rekabet ettiği veya egemen olduğu bir pazar sektörüdür.


Üretim Fonksiyonu Nedir?

Üretim işlevi, bir şirket tarafından kullanılan girdilerin miktarı ve ne kadar üretim yapıldığı arasındaki ilişkiyi tanımlayan, yani girdi-çıktı ilişkisini tanımlamanın matematiksel bir yolunu tanımlayan matematiksel bir yöntemdir.


İhracat Nedir?

İhracat, başka bir ülkedeki müşteriye sattığımız bir ürün veya hizmettir.


Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, hükümetin halkın gelirine uyguladığı bir vergidir. İnsanların gelirleri maaş, ücret veya komisyon gibi kazanılabilir veya kira, faiz veya temettü gibi kazanılmamış olabilir.


İthalat Vergisi Nedir?

İthalat vergisi, ithalatlara, yani yurt dışından mal ve hizmetlere uygulanan bir vergi türüdür.


Boşluk Analizi Nedir?

Boşluk analizi mevcut durumun yerine ne olabileceği ile şirketin mevcut performansının karşılaştırmasıdır.


Özel Sermaye Nedir?

Özel sermaye, borsada halka açık olmayan şirketlerin borç ve hisse senetlerini ifade eder.


Pazarlama Karması Nedir?

Pazarlama, mal ve hizmetlerin konseptten son tüketiciye, yani son kullanıcıya doğru hareket ettiği bir yönetim sürecidir.


Ticaret Açığı Nedir?

Ticaret açığı, negatif ticari dengedir. Ülke dışı alım ve ülke dışı satım faaliyetlerinin dengesizliğinden ötürü oluşan duruma ticaret açığı denir.