Planports Blog

Offshore Nedir?

Offshore, bir şirketin bazı faaliyetlerinin yurtdışına taşınması anlamına gelir.


CRM Programı Eğitimi

CRM kavramını ve süreçlerini tüm detaylarıyla öğrenebileceğiniz, kendi şirketinizde nasıl uygulayacağınızı görebileceğiniz, 2 günlük toplam 14 saat süren CRM programı uzmanlık eğitimine katılmak ister misiniz?


Mali Müşavir Nedir?

Mali müşavir, insanlara mali durumlarını nasıl yönetecekleri konusunda öneride bulunan kişilerdir.


Gantt Chart Nedir?

Gantt chart, bir projedeki belirli görevlerin koordinasyonunda, planlanmasında ve izlenmesinde yardımcı olan programın grafiksel bir gösterimini sağlar.


Konsolidasyon Nedir?

İşletmelerde konsolidasyon, ayrı şirketleri birleştirmek anlamına gelir.


Değer Zinciri Nedir?

Değer zinciri, bir şirket tarafından başlangıçta hammadde satın almaktan ve daha sonra bir ürün imal etmekten, tüketiciler tarafından satın alınmaya hazır piyasaya sürülmesine kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetleri ifade eder.


Likit Varlıklar Nedir?

Hızlı varlıklar olarak da bilinen likit varlıklar, hızla paraya çevrilebileceğimiz mevcut varlıklardır.


Likit Varlıklar Nedir?

Hızlı varlıklar olarak da bilinen likit varlıklar, hızla paraya çevrilebileceğimiz mevcut varlıklardır.


Oligopol Nedir?

Oligopol, çok az firmanın rekabet ettiği veya egemen olduğu bir pazar sektörüdür.


Üretim Fonksiyonu Nedir?

Üretim işlevi, bir şirket tarafından kullanılan girdilerin miktarı ve ne kadar üretim yapıldığı arasındaki ilişkiyi tanımlayan, yani girdi-çıktı ilişkisini tanımlamanın matematiksel bir yolunu tanımlayan matematiksel bir yöntemdir.