Planports Blog

Pazar Payı Nedir?

Pazar payı, belirli bir şirketin sahip olduğu sektörün satışlarının yüzdesidir.


Hedef Pazar ve Hedef Kitle

Hem hedef kitle hem de hedef pazarlar, bilinçli iş kararları almak için müşterileri gruplara ayırmaya odaklanmış olsa da, hedef pazar, bir şirketin ürünlerinin hedeflendiği belirli bir tüketici grubudur.


Şirketiniz Neden CRM Programına İhtiyaç Duyar?

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemi, müşteri ile ilgili tüm bilgilerinizi topladığı, düzenlediği ve yönettiği için önemlidir.


Pazarlama Bütçesi Nedir?

Pazarlama bütçesi, bir işletmenin çeyreklik veya yıl boyunca pazarlama ile ilgili projelere harcamak istediği tüm parayı ana hatlarıyla belirtir.


Yapısal İşsizlik Nedir?

Yapısal işsizlik, sanayideki yeniden yapılanmadan, teknolojideki bir değişiklik veya ilerlemeden ve arz veya talep dalgalanmalarından kaynaklanan işsizliktir.


Ölçeklenebilirlik Nedir?

Ölçeklenebilirlik, sistemin bir şirketin iş ihtiyaçlarını karşılamak için büyüme yeteneğidir.


Katma Değer Nedir?

Katma değerin birkaç farklı anlamı vardır. Ekonomide, bir sektördeki tüm satışlar ile belirli bir dönemde diğer işletmelerden satın alınan malzeme, bileşen ve hizmetlerin toplam maliyeti arasındaki farktır.


Faydacılık Nedir?

Faydacılık, bir eylemin insanların çoğunluğu için mutluluğu teşvik etmesi halinde haklı olduğu etik bir felsefedir.


Kullanıcı Deneyimi Nedir?

Kullanıcı deneyimi birisinin bir şeyden ne kadar keyif aldığını veya beğenmediğini açıklar.


Müşteri Kaybetme Nedenleri

Ürününüzü pazarlamak için zaman harcıyorsanız ancak istediğiniz kadar satış yapmıyorsanız, nedenini değerlendirmek ve ayarlamalar yapmak önemlidir.