Planports Blog

Ekonomik Kriz Nedir?

Ekonomik kriz bir ülkenin ekonomisi önemli ölçüde bozulur olduğu bir durumdur.


Devalüasyon Nedir?

Bir para biriminin resmi değeri diğer para birimleri ile ilişkili olarak düştüğünde, devalüasyon meydana gelir.


Siber Güvenlik Nedir?

Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerini, ağları, programları ve verileri siber saldırılara veya dijital saldırılara karşı koruma uygulaması anlamına gelir.


Kapalı Ekonomi Nedir?

Kapalı ekonomi içe veya dışa bağlantı kurmayan ülkeler için kullanılır.


Sermaye Varlıkları Nedir?

Sermaye varlıkları arsa, binalar, makine, bilgisayar ekipmanı ve araçlarıdır.


Bitcoin Nedir?

Bitcoin, herhangi bir merkezi otoriteye girmeye gerek kalmadan dolaşan dijital bir para birimidir.


Tahkim Nedir?

Tahkim, bağımsız bir üçüncü tarafın hakemlik ettiği uyuşmazlık çözümü türüdür.


Sanal Gerçeklik Nedir?

Sanal gerçeklik (VR), benzetilmiş bir ortam yaratmak için bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır.


İflas Nedir?

İflas, borçlarını geri ödeyemeyen bir işletme veya kişiyi tanımlamak için kullandığımız bir terimdir.


Bilanço Nedir?

Bilanço, bir şirketin varlık ve yükümlülüklerini artı sahibinin eşitlik özetleyen bir mali rapordur.