Planports Blog

Müşteri Başarısı

Müşteri başarısı, bu amaca ulaşmak için satış, pazarlama ve ürün ile yakından çalışırken, müşterilerin bir ürün veya hizmetten maksimum değer elde etmelerini sağlayan örgütsel bir işlevdir.


İş Geliştirme

İş geliştirme, büyümeyi teşvik etmek ve geliri artırmak için kuruluşunuzda çeşitli süreçleri ve stratejik fırsatları uygulama sürecidir.


Müşteri Hizmetleri Metrikleri

Ortalama bilet sayınız, ekibinizin aldığı ortalama müşteri hizmeti veya destek biletini ölçer.


Satışta Kalıcı Olmak

İlk denemede müşterilerle bağlantı kurduğunuz zamanlar olacak.


İşletmelerde Çok Kanallı Pazarlama

Çok kanallı pazarlama yeni bir gerçekliktir. Başarılı olmak için, bir işletmenin kendisini birden fazla şekilde pazarlaması gerekir.


Dijital Reklamcılık

Çevrimiçi akış platformları muazzam bir büyüme yaşıyor.


Ürün Başarısı Nasıl Sağlanır?

Ürün oluşturma fikri oluştuktan sonra ki konu ürünün başarılı olması gerektiğidir.


Müşteri Algısı Geliştirme Yolları

İşletmelerin genellikle müşteri algısını iyileştirme yolunda üstesinden gelmeleri gereken en büyük engellerden biri de kendileri ve müşteri başarısına yaklaşımlarıdır.


Strateji Oluşturma

İş stratejiniz, iş hedeflerinize ulaşmak için bir yol haritasıdır.


Yayın Yönetimi

Yayın yönetimi, ilk araştırmadan son üretime kadar ürün geliştirmenin her adımını belirleyen bir işletme işlevidir.