Planports Blog

Müşteri İhtiyaç Analizi

Ürün veya mesajın, müşteriye değer sağlamak için gereken avantajları, nitelikleri ve özellikleri sunmasını sağlamak için müşterinin derinlemesine bir analizini sağlamak üzere ürün geliştirme ve markalamada müşteri ihtiyaçları analizi kullanılır.


Müşteri Kaybı Nasıl Önlenir?

Müşteri kaybı, kuruluşunuzun ürünlerini veya hizmetlerini belirli bir zaman diliminde kullanmayı ve satın almayı bırakan müşterilerin yüzdesidir.


Demografik Segmentasyon

Demografik segmentasyon, hedef pazarınızı coğrafya, yaş, eğitim, meslek ve gelir gibi kişisel özelliklere dayanarak spesifik, erişilebilir insan gruplarına ayırır.


Müşteri Deneyimi Nasıl Geliştirilir?

Şirket çapında bir girişime başlamadan önce, muhtemelen bir oyun planı ile ön plana çıkarmak akıllıca olacaktır.


Müşteri ile Etkili İletişim

Olumlu müşteri ilişkileri, müşteri ile bir şirket arasındaki uzun vadeli, karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerdir.


Müşteri İlişkileri Nedir?

Müşteri ilişkileri, bir şirketin müşteri deneyimini iyileştirmek için müşterileriyle ilişki kurma yollarını açıklar.


Crm Programları Neden Önemlidir?

Müşteriler, yeni bir ürün veya hizmeti öğrenme fikrinden kolayca korkuyorlar.


Proaktif Müşteri hizmetleri

Proaktif müşteri hizmetleri, temsilciler müşterilere ulaştığında ve istenmeden çözümler sunduğunda ortaya çıkar.


Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, elektronik cihaz veya internet kullanan tüm pazarlama çabalarını kapsar.


Başarılı Ürün Demosu Nasıl Yapılır?

Ürün demosu, ürünün veya yazılımın nasıl çalıştığının bir göstergesidir.