Planports Blog

İmza Sirküsü Nedir?

Öncelikle imza sirküsünün kelime anlamına bakacak olursak; resmi işlemlerde yetkisi olan kişinin imza örneklerinin bulunduğu belgedir.


Gider Pusulası Nedir?

Gider Pusulası; defter tutan iş sahiplerinin defter tutmayan kişilerden satın aldıkları ürün veya hizmeti belgelendirmek için düzenlenen belgedir.


Damga Vergisi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Öncelikle damga vergisinin terim anlamını açıklayacak olursak; kişiler veya kurumlar arasında yapılan hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergidir.


Satışı Arttırmanın Yolları

Günümüz piyasalarında rekabetin artmasıyla beraber müşteri kitlelerine hitap etmekte bir o kadar zor hale gelmiştir.


Satışta İkna Yöntemleri

Günümüz şartlarında satış gücünüzü arttırmak istiyorsanız çeşitli stratejiler ve teknikler geliştirmeniz gerekir. Bu tekniklerde sizin müşteri üzerinde bıraktığınız etkiler çok önemlidir.


Satışta Yapılan Hatalar

Günümüzde değişen ve gelişen teknoloji ile beraber, satış piyasası da sürekli güncellenmektedir.


Etkili Pazarlama Teknikleri

Günümüz piyasa şartlarında etkili pazarlama olayı büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortak bir sıkıntısıdır.


İngilizce Muhasebe Programı

Planports'ta ön muhasebe ile birlikte aynı anda müşteri ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca bu yönetimi İngilizce ara yüzü sayesinde sadece yurt içi değil yurt dışı faaliyetlerinde de kullanabilirsiniz.


KDV Hesaplama Programı

KDV, mal teslimi ve hizmetlerin üretimi ile bunların alım satımı üzerinden her aşamada ödenen vergi türüdür. Doğrudan değil dolaylı olarak alınan bir vergi türüdür.


Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle gelir tablosunun ne anlama geldiğinden bahsedecek olursak; işletmelerin dönemsel olarak gelir ve giderlerini ayrıntılı olarak oluşturduğu tablodur.