Planports Blog

Şirket Nasıl Kapatılır ve Tasfiye Nedir?

Öncelikle tasfiye kelimesinin anlamına bakacak olursak; şirketlerin kapanma sürecine girmelerine ve hesaplarının kapatılmasına denir.


Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Genel olarak AGİ’nin anlamına bakacak olursak, çalışanların medeni durumuna göre bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına göre yapılan gelir vergisi indirimidir.


Proforma Fatura Nedir?

icari hayatımızda karşımıza çıkabilecek olan fatura türlerinden biridir. En dar kapsamıyla bakacak olursak teklif/ön fatura niteliğindedir. Genellikle kullanım alanı dış ticarettir. Bir nevi uluslararası satış sözleşmesi niteliği de taşır.


Telefonda Satış Yapma Teknikleri

Satış söz konusu olduğunda sıcak satış ve soğuk satış olarak iki kalemde incelememiz gerekir. Soğuk satışın bir parçası olan telefonla satış oldukça üst düzeydedir ve büyük bir pazara sahiptir.


Sanal Pos Nedir?

Genel anlamı ile bakacak olursak, mağazalarda alışveriş yaparken kullandığımız POS cihazının internetten yapılan alışverişlerde kullanılan halidir.


Web Tabanlı Muhasebe Programı Kullanmanın Avantajları

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber iş hayatında insanlar birbirinden bağımsız ve hatta ayrı şehirlerde ve ülkelerde bile aynı işi yönetebiliyorlar.


E-defter Nedir?

Günümüzde ticari olan bütün işlemlerin elektronik ortamlara aktarılması ile beraber işletmelerin günlük yevmiye vs. bilgilerini kaydettiği defter de elektronik ortama geçmiştir.


E-İmza Nedir?

Ticari olarak bütün verilerin elektronik ortama taşınması ile beraber ıslak imzalı belgeler söz konusu olmaktan çıkmıştır.


İmza Sirküsü Nedir?

Öncelikle imza sirküsünün kelime anlamına bakacak olursak; resmi işlemlerde yetkisi olan kişinin imza örneklerinin bulunduğu belgedir.


Gider Pusulası Nedir?

Gider Pusulası; defter tutan iş sahiplerinin defter tutmayan kişilerden satın aldıkları ürün veya hizmeti belgelendirmek için düzenlenen belgedir.