Planports Blog

Muhasebede Yapılan Hatalar

Muhasebede hatalar zaman zaman meydana gelir, ancak uygun planlama ve hazırlık ile birçok yaygın muhasebe hatası önlenebilir.


Kamu Giderleri Nedir?

Genel anlamıyla kamu giderlerinin tanımına bakacak olursak; kamuya yapılan hizmetler için yapılan harcamalarıdır.


Franchising Nedir?

Günümüzde markalaşmanın yaygınlaşması ile beraber, dilimize ‘’franchising’’ kelimesi girmiştir.


Satın Almanın Hedef ve Amaçları Nelerdir?

Öncelikle satın almanın tanımını yapacak olursak; bir işletmenin ihtiyacı olan şeyleri en uygun fiyatla temin etme işlemidir.


Müşteri Memnuniyeti Nasıl Ölçülür?

Müşteri memnuniyeti ölçümü işletmeler için en önemli noktadır.


Teknolojinin Ekonomik Hayata Etkisi

Geçmişten günümüze kadar teknolojinin gelişmesi insan hayatını her alanda etkilemiştir.


Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Konumuz enflasyon muhasebesi ise öncelikle enflasyonu açıklamak gerekir. En anlaşılır şekliyle tanımlayacak olursak; enflasyon, fiyatlarda meydana gelen artışlara denir.


İşletme Çeşitleri Nelerdir?

Hizmet veya ürünün düzenli bir şekilde üretilmesine işletme denir.


Müşteri Memnuniyeti Nedir?

Müşteri memnuniyetini en kısa şekli ile tanımlayacak olursak; müşterinin aldığı hizmet veya üründen isteği doğrultusunda tatmin olma oranıdır.


Kamu Gelirleri

Genel olarak terim anlamına bakacak olursak; devletin ve kamu merkezlerinin yine kamu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çeşitli kanunlar doğrultusunda elde ettiği gelir türüdür.