Planports Blog

Pazarlama Nedir? Pazarlama ve Reklam Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pazarlama, bireylerin ve kuruluşların ihtiyaç duydukları ve istedikleri şeyi, başkalarıyla değer yaratma ve değiştirme yoluyla elde ettikleri sosyal süreçtir.


İskonto Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İskontoyu genel anlamı ile tanımlayacak olursak yapılan indirim anlamına gelir.


Muhasebede Yapılan Hatalar

Muhasebede hatalar zaman zaman meydana gelir, ancak uygun planlama ve hazırlık ile birçok yaygın muhasebe hatası önlenebilir.


Kamu Giderleri Nedir?

Genel anlamıyla kamu giderlerinin tanımına bakacak olursak; kamuya yapılan hizmetler için yapılan harcamalarıdır.


Franchising Nedir?

Günümüzde markalaşmanın yaygınlaşması ile beraber, dilimize ‘’franchising’’ kelimesi girmiştir.


Satın Almanın Hedef ve Amaçları Nelerdir?

Öncelikle satın almanın tanımını yapacak olursak; bir işletmenin ihtiyacı olan şeyleri en uygun fiyatla temin etme işlemidir.


Müşteri Memnuniyeti Nasıl Ölçülür?

Müşteri memnuniyeti ölçümü işletmeler için en önemli noktadır.


Teknolojinin Ekonomik Hayata Etkisi

Geçmişten günümüze kadar teknolojinin gelişmesi insan hayatını her alanda etkilemiştir.


Enflasyon Muhasebesi Nedir?

Konumuz enflasyon muhasebesi ise öncelikle enflasyonu açıklamak gerekir. En anlaşılır şekliyle tanımlayacak olursak; enflasyon, fiyatlarda meydana gelen artışlara denir.


İşletme Çeşitleri Nelerdir?

Hizmet veya ürünün düzenli bir şekilde üretilmesine işletme denir.