Planports Blog

Müşteri Memnuniyeti Nedir?

Müşteri memnuniyetini en kısa şekli ile tanımlayacak olursak; müşterinin aldığı hizmet veya üründen isteği doğrultusunda tatmin olma oranıdır.


Kamu Gelirleri

Genel olarak terim anlamına bakacak olursak; devletin ve kamu merkezlerinin yine kamu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çeşitli kanunlar doğrultusunda elde ettiği gelir türüdür.


Bütçe Çeşitleri Nelerdir?

Bütçe yönetimi içerikleri ve hazırlanışları bakımından çeşitlere ayrılmıştır.


Geçici Vergi Nedir?

Genel olarak peşin vergi olarak da bilinir.


Amortisman Nedir?

Genel olarak aşınma payı olarak da bilinir.


Lojistik Nedir?

Lojistik tedarik zincirinin halkalarından biridir.


Nazım Hesaplar Nedir?

Öncelikle nazım hesapların tanımını yapacak olursak; tek düze diye tabir ettiğimiz hesap planındaki son hesap sınıfıdır.


Yevmiye Defteri Nedir?

İşletmelerde kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasına göre ve maddeler halinde tutulduğu defterlere ‘’yevmiye defteri’’ denir.


e-Dönüşüm Nedir?

E-dönüşümden kısaca bahsedecek olursak; dönem olarak bilgi ve teknoloji çağında bulunmamız sebebiyle bütün işlemler elektronik ortamda halledilebilir hale geldi, işte e-dönüşüm de kamusal ve kurumsal ticari vb. işlemlerle alakalı belgelerin elektroni


Şirket Nasıl Kapatılır ve Tasfiye Nedir?

Öncelikle tasfiye kelimesinin anlamına bakacak olursak; şirketlerin kapanma sürecine girmelerine ve hesaplarının kapatılmasına denir.